2009 MOBİNG YILI MIYDI?

2009 MOBİNG YILI MIYDI?


 2009’dan aklımızda ne kaldı diye soracak olsak ilk söyleyeceğimiz şey ekonomik kriz olur. Biz insan kaynakları alanında çalışan ve iş yaşamında bulunanların aklında kalan ya da başka bir deyişle dikkatini çeken şeyse “mobing”in önceki yıllara oranla daha fazla gündeme gelmesi, yazılı ve görsel medyada kendine epeyce yer bulması oldu.

Hatta bununla da kalmadı, Türkiye’de ilk kez mobing yasalara geçirilmek ve TBMM genel kurulunda görüşülmek üzere Borçlar Kanununa eklendi. Henüz yasalaşmadı ancak bu bile kamuoyunda mobingin konuşulmasına, tartışılmasına, bu konuda davalar açılmasına yeterli oldu.

İnternetteki gazetelerde yer almış mobing haberlerine birlikte bir göz atalım istiyorum. Böylece hem hafızaları tazelemiş oluruz, hem de gazetelere yansımamış daha nice mobing vakasının sürüp gittiğini düşünürüz ister istemez.  

Aralık 2008’in son günlerinde ve 2009 ‘un ilk günlerinde gazeteler peş peşe benzer bir haberi verdi. Yani, yasaya geçmek üzere olan mobing tasarısını.

Türkiye, mobbing (psikolojik taciz) ile tanışıyor 

27.12.2008

İşverene `işyerinde psikolojik tacizi engelleme yükümlülüğü` getiren Borçlar Kanunu Tasarısı böyle yasalaşırsa Türkiye `mobbing` kavramıyla tanışacak ve bu konuda hem dava açmak kolaylaşacak hem açılan tazminat davalarından kolay sonuç alınacak. http://www.tumgazeteler.com/?a=4474047

Tacizi patronlar önleyecek

06.01.2009

AB üyesi ve adayları arasında yapılan bir araştırmada Türkiye, işyerinde cinsel tacizin en çok karşılaşıldığı üçüncü ülke. Çalışma arkadaşları ya da patronları tarafından tacize uğrayan kişiler (özellikle de kadınlar) işlerini kaybetmemek ve daha fazla sıkıntıya maruz kalmamak için bu durumun ortaya çıkmasını istemiyor. Eğer kişi, hukuki yoldan hakkını nasıl arayacağını da bilmiyorsa kişiliğini rencide edici davranışlara maruz kalmaktan kurtulamıyor. http://www.tumgazeteler.com/?a=4505532

Mobingin daha çok eğitimli çalışanlara yapıldığını anlatan bir haberle karşılaştık.

Okumuş çocuklar `mobbing`leniyor 

18.01.2009

Mobbing, duygusal bir saldırı türü. Hedefi ise sistematik baskı yoluyla bir işyerindeki bazı kişilerin performansını ve dayanma gücünü yok etmek ve onları işten ayrılmaya zorlamak. Genellikle üst yönetimdekiler tarafından çalışanlara uygulanan bir tür duygusal saldırı olan … http://yenisafak.com.tr/Pazar/Default.aspx?t=19.01.2009&i=163477   

Sürekli vurguladığım bir şey, ekonomik kriz ve mobing ilişkisi. Tıpkı “kurt dumanlı havayı sever” atasözünde olduğu gibi mobingin daha çok görüldüğü zamanlar ve ortamlar belirsizliğin işletme yönetimini ele geçirdiği durumlarda karşımıza çıkabildiğini gözlemledik.

Psikoloji de kriz tehdidi altında

24.01.2009

Ekonomik kriz kişilerin işini kaybetmesine neden olurken, ruh sağlığını da bozabiliyor. Bunu gidermek için işsizlik yardım tutarının artırılması öneriliyor… http://www.tumgazeteler.com/?a=4584948

Yılın ikinci çeyreğine girdiğimizde bir hemşirenin mobing davası açtığı haberini okuduk. Mobinge uğrayanların sağlık sektöründe azımsanmayacak bir çoğunlukta olduğunu 2008-2008 arasında yaptığımız proje verilerinden edinmiş olduk.

Hemşire psikolojik tacizden şikâyetçi  

22.04.2009

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hemşire, 2 iş arkadaşı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu… http://www.tumgazeteler.com/?a=4983498

Özel araştırmaların konusu oldu mobing. Bununla ilgili bir haber pek çok gazetede ve internet haber portalında yer aldı.

İşyerinde psikolojik taciz artıyor

30.05.2009

Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA) tarafından işyerinde psikolojik taciz raporu hazırlandı…. http://www.tumgazeteler.com/?a=5140700

İşyerinde 18 farklı tacizci karakter!

30.05.2009

İşyerinde tacizin ulaştığı boyutların yanı sıra, Türkiye ve dünyada yaşanan psikolojik tacizin bireyler üzerindeki etkileri, çözüm önerilerine kadar birçok tespiti de gözler önüne seriyor… http://www.tumgazeteler.com/?a=5140829

İşyerinde psikolojik şiddet davası bugün

23.07.2009

2004 yılı şartlarında yurtdışında yapılması zorunlu olan tıbbi operasyonun, SSK üst yönetimi tarafından engellenmesi nedeniyle Lösemi olan kızının tedavi ….

Yine projemiz sırasında işbirliği yaptığımız kurumlardan “Engelsiz Kariyer Akademi” ile birlikte, çalışan engellilerin mobing farkındalığı ve ayrımcılık arasındaki farkları anlatmak üzere çalışmalar yürüttük. 

Engelliler İş hayatında biz de `varız` diyorlar 

27.08.2009

Engelliler ama hayata katılmaya, yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaya ihtiyaçları var… http://www.tumgazeteler.com/?a=5467847

Çok önemli ve değerli bulduğum bir çalışmanın haberi geldi sonbaharda.

Akademisyenin `mobbing öyküsü` 

02.11.2009

Yrd. Doç. Lütfiye Bozdağ`ın Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi`nde sunduğu bildiri, Türkiye akademilerinin mevcut durum tespitinde ipuçları …..http://www.tumgazeteler.com/?a=5671295

Yılın son haberiydi neredeyse. Muhabirlerin sokağa inip ve halka mikrofonu uzatıp “mobing nedir, biliyor musunuz?” diye sorduklarında bir tek doğru yanıt bile alamadıklarını izledik.

İşyerinde klasörlerin arkasına saklanmak suç

01.12.2009

Yargıtay işyerinde masanın üzerine kitap yada klasör doldurarak kendini perdeleyerek arkadaşlarının kendisini görmesini engellemeyi `Mobbing (Psikolojik ….http://www.tumgazeteler.com/?a=5755118

Boş oturma müdürleri!

04.12.2009

Çorum Belediyesi`nde 6 müdür görevden alındı Açılan davayla hepsi  işe iade hakkı kazandı. Ama makama dönüşleri `boş odada boş oturmak` oldu. http://www.tumgazeteler.com/?a=5764668

Evet, önümüzde daha uzun yol var, mobingsiz bir iş yaşamına ulaşmak için. Eğitimle, bilinçlenme ile aşılabilecek uzun, ince bir yol. Çaresiz, gideceğiz gündüz gece…

*Mobbing” sözcüğü, dilimize İngilizceden geldi. Her yabancı sözcük gibi onu da Türkçenin kurallarına göre yazmayı tercih ediyorum.
** 06 Ocak 2010 - Yenibiris.com