21. YÜZYILIN İNSAN KAYNAKLARI PARADİGMASI

21. YÜZYILIN İNSAN KAYNAKLARI PARADİGMASI


21. yüzyılda 4 ana değişim faktörü işbaşında olacak. Bu değişim faktörleri nedeniyle de bütün sektörlerde görülmesi olası değişiklikler İnsan Kaynakları alanında çok çarpıcı bir şekilde hissedilecek.

1. Hız: Her şey eskiye oranla daha hızlı ve çabuk olarak gerçekleşiyor. Sürekli olarak hızlanan ve tarz değiştiren bir dünyada yaşıyoruz.

2. Teknoloji: Kullanılan teknolojiler sürekli olarak kendini yeniliyor ve hükmettiği çevrenin buna ayak uydurmasını zorunlu kılıyor.

3. Kültür ve İnovasyon: Kurum kültürü en önemli sadakat enstrümanlarından biri olarak iş başında. Yenilenmeyen kültürlere sahip işletmeler hızla uçurumun kenarına yaklaşıyor.

2. Teknolojiyi kullanan insan: Organizasyonun düşünsel, fiziksel ve psiko-motor alanlardaki değişim sürecini yönetecek olan İK fonksiyonunun rol ve işlevleri de sürekli olarak yenilenip, değişiyor.


Geleceğin İnsan Kaynakları reaktif değil proaktif fonksiyon olarak görev yapan, kararlara katılan değil,  karar üreten bir yapı olarak karşımıza çıkacak. İddia edildiğinin aksine, İnsan Kaynaklarının birçok işlevinin dış alım yoluyla karşılanması bir güç kaybına neden olmayacak, fonksiyonun daha yenilikçi olması, strateji üretmesi sonucunu doğuracak.

Günümüzde bazı yenilikçi firmalarda örnekleri görülebilen ancak yeni dönemin İnsan Kaynaklarında başarı kriteri olarak arayacağımız muhtemel değişiklikler şunlar:

  • Değişime uyan               Değişimi algılayan
  • Var olanı eğiten             Gelişimi tasarlayan
  • Tek kültürü aktaran        Kültürel çeşitliliği destekleyen
  • Bürokratik                     Yalın ve basit
  • Çalışmaya değil              Performansa odaklanan
  • Faaliyete değil               İş sonuçlarına ve üretime bakan
  • Gözlemci değil               Koç ve danışman olabilen

Bu değişikliklerin ışığında geleceğin çalışanının yetkinlikleri de yeniden tanımlanmalı seçme yerleştirmeden, gelişim planlamaya tüm çabalar bu yetkinlikler üzerinden yürütülmeli.


21. Yüzyılın İnsan Kaynağı’nda Somut Olarak Gözlenecek Özellikler:

 • İletişim kurma becerisi
 • İş zekâsı
 • Özgüven ve özsaygı
 • Sorumluluğu kabul etme
 • İnisiyatif kullanabilme yetisi
 • Esneklik
 • Analitik düşünce yeteneği
 • Yüksek enerji düzeyi
 • Bilgiyi transfer edebilme
 • Hayal gücüne sahip olma
 • Yaratıcı fikir üretme
 • Kendini keşfetme isteği
 • Başarı dürtüsü
 • Ekibe uygunluk
 • Adanmışlık
 • Verimlilik
 • Öğrenmeyi öğrenme kabiliyeti
 • Hayat boyu öğrenme isteği


İnsan Kaynakları profesyonelleri için günümüzde hayat eskiye oranla ne daha zor ne de daha karmaşık. Anlaşılması gereken nokta İnsan Kaynakları alanındaki çalışmaların, çevredeki tüm değişim aktörlerinin ve konuya emek verenlerin etkisiyle evrimine devam etmekte olması.


Son olarak yukarıdaki bilgiler ışığında İnsan Kaynakları alanında çalışan paydaşlarımıza önerilerimi sıralayalım.

 • Ofisinden dışarı çık! Tüm paydaşların aktif danışmanı ol.
 • İç müşterilerini organizasyonunun kabiliyetleri konusunda sürekli olarak eğit, öğrenmeyi yönet!
 • Değişiklikleri ve trendleri izle, gerekli doğrultuda organizasyonu yönlendir. Değişimi kurumsallaştır.
 • Güvenilir,  izlenebilir yönetim araçları kullanarak örgüt performansını (özellikle İnsan Kaynakları ve Öğrenme Yönetimi’ni) sürekli olarak ölç.


Tüm bunlara ek olarak bir İnsan Kaynakları emekçisi olarak elindeki malzemenin sadece işletmenizin sistemindeki değil, evrendeki en değerli malzeme olduğunu ve o değişebildiğinde her şeyin değişebileceğini hatırla ki tüm değerlendirmeler, rakamlar ve performans hesapları hak ettiği noktalara ulaşsın.