http://www.ikpaylasim.com/berrin-bayraktar... [Devamı]

NE BEKLERSEN ONU ALIRSIN….

NE BEKLERSEN ONU ALIRSIN….Üniversite yıllarımda aldığım psikoloji ve sosyoloji derslerinin en sevdiğim yanlarından birisi de derslerde hocalarımızın bizlere aktardığı deneyler ve bunların sonuçlarını dinlemekti. Genelde zamana yayılan ve bir kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak yapılan bu deneyler insan ve toplum davranışlarını açıklamada adeta bir rehber görevi görürken bizlerin dünyasını genişletirdi. Deneylerin bir kısmı çocuklar üzerinde gerçekleştirilir, alınan sonuçlara göre eğitim yaklaşımlarını sorgulayan kimi zaman ise kökten değiştiren ve ileriye taşıyan yenilikler ortaya çıkardı.

Yıllar evvel beni en fazla etkileyen deneylerden birisi yine okul çağındaki çocuklarla olan bir çalışmaydı. 1968 yılında sosyal psikolog Rosenthal ve çalışma arkadaşı Jacobson tarafından yapılan bu deneyde beklentilerin ve ön yargıların sınıf ortamında eğitim gören çocuklar üzerindeki etkileri ortaya konuyordu. Deneye dahil edilen çocuklara bir test uygulanıyor, öğretmenlere bu testte daha yüksek puan alan çocukların gelecek öğretim yılında daha yüksek öğrenme becerileri sergileyecekleri söyleniyor ve öğretim yılı başlamadan önce testte ilk yüzde yirmilik dilime girdiği söylenen çocukların isimleri öğretmenlere veriliyordu. Deney süresinin sonunda, tüm sınıflarda  yüksek öğrenme kapasiteli olarak belirlenen bu çocukların entellektüel kapasitesinin diğer çocuklara göre çok daha fazla ilerlediği görülüyordu.

Bu deneyin yapıldığı 1968 yılından 34 yıl sonra, 2002 yılında daha farklı meslek grupları üzerinde de bu araştırmayı yapan sosyal psikolog Rosenthal, beklentilerin ve ön yargıların sadece çocuklar üzerinde değil şirket çalışanları da dahil olmak üzere birçok farklı meslek grubuna ait yetişkinlerde benzer etkiyi yarattığını ortaya koyuyor.

Çalışanlarla ilgili beklentilerinizi ortaya koyarken bu deneyi hatırlayın ve olumlu iletişimlerle yaratacağınız farkı bir düşünün. Çocuklardan şirketlerdeki yetişkinlere kadar insan, doğası gereği, kendisine biçilen değerle bağlantılı olarak iş sonuçları üretiyor.

http://www.ikpaylasim.com/berrin-bayraktar