6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri hakkındaki 2011-45 sayılı SGK Genelgesi

[dm]43[/dm]