• 1963 Samsun/Bafra doğumlu olup,Bafra Lisesi öğreniminden sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. • 20 yılı aşkın süredir çalışma hayatı içinde değişi... [Devamı]

ADAYA SONUÇ BİLDİRİMİNİN NETİCESİ OLUMSUZ OLSA DA, BU YÖNTEMİN ETKİSİ ÇOK OLUMLU OLACAKTIR

ADAYA SONUÇ BİLDİRİMİNİN NETİCESİ OLUMSUZ OLSA DA, BU YÖNTEMİN ETKİSİ ÇOK OLUMLU OLACAKTIR

resim-yeni

        İnsan Kaynaklarının en etkin süreçlerinden biri olan işe alım ve dolayısıyla mülakat aşamasının yalnızca bir pozisyona eleman bulmadan ibaret olmadığını düşünüyor, iletişim yolunda çok sık karşılaşılan geri bildirimden imtina etme durumlarına bir değinmek istiyorum.

        Bilindiği üzere her işletme açık pozisyona uygun olacak iş gören temini için arayışını başlatır ve belirlenen nitel ve nicel kriterleri ilana çıkartarak bu işlemin ilk adımını başlatır. Bu iş için başvuru yapan adaylar görüşmeye davet edilirler. İşe alım personeli ve İK Uzmanı marifetiyle aday veya adaylarla özenle görüşmeler gerçekleştirilir.

         Hem aday hem de seçme personeli için zor ve titizlik gerektiren bu aşama adayın söz konusu pozisyon için uygun kişi olup olmadığını belirlemek bakımından; özgeçmiş ve özgeçmişte belirtilen argümanların incelemesi ve adaya yöneltilen sorulara karşılık adayın vereceği cevaplar, tepkiler, adayın bu iş konusundaki bilgilerinin seviyesinin belirlenmesi, genel görünüm, imajı; psikolojik(öz güven), sosyolojik(farkındalık) ve kıyafet ile aksesuar seçimi gibi başvurulacak çeşitli test yöntemleri özenle uygulanmaya çalışılır. Bu manada;

  • Adayın iş deneyimleri,
  • İletişim becerilerinin ve işe ilişkin özgün yaklaşımlara sahip bulunup bulunmadığı,
  • Adayın hitabet ve temsil kabiliyeti,
  • İşin neviine göre temel, teknik ve  iş yönetimi pozisyonları içinse ilaveten yönetsel yetkinlik durumlarının tespit edilmesi;
  • Diğer taraftan genel kişilik ve karakter etiği yani değer anlayışı ve bu konudaki duruşu ve değer üretme yönündeki tutumunun bu işletmenin kültürü bakımından değerlendirilmeye çalışılması,
  • Eğitim ve yeni öğrenmelere açık bir birey olup olmadığı vb.

        Gibi çok genel bir takım mülakat araçları ve yöntemleri kullanılarak bu aşamalar büyük bir özenle ve titizlikle işin sorumlularınca yürütülür.

        Bu genel skala ve usuller zaten tüm İK' cılar açısından rutin işlemler. Şimdi asıl konuya gelecek olursak; öncelikle mülakat çift yönlü bir süreçtir. Bu nedenle işletme açısından olduğu kadar aday için de önemli ve kıymetlidir. Bununla beraber her bir adayın da bu vesileyle işletmenin genel imajı ve işletme marka değeri bakımından çok önemli birer tanıtım gönüllüsü olacakları, işletmenin tüm yetkililerince göz ardı edilmemelidir.

        Bu çerçevede ise, mülakat sonucunda başarılı görülmeyen her adaya kısa bir katılım teşekkürü hazırlanmalı. Adayın sahip olduğu üstün vasıfları bulunmakla beraber, işletmede boş olan pozisyon üzerinden değerlendirmenin yapıldığı ve bu kapsamdaki değerlendirme sonucunda yerleştirme yapılmasının mümkün olmadığı, katılan adaylara mutlaka bildirilmelidir.

         Paylaşmak sevgidir, berekettir.

         Nedim ileri

         Kişisel web        : nedimileri.com        

         Blog                   : nedimileri.blogspot.com

• 1963 Samsun/Bafra doğumlu olup,Bafra Lisesi öğreniminden sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. • 20 yılı aşkın süredir çalışma hayatı içinde değişik yönetim kademelerinde deneyimi bulunmaktadır. • Proje Yöneticiliği Sertifikasına sahipdir. • Halen Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği,Samsun Platformu,Ankara Bafralılar Derneği,Şube Müdürleri Derneği Üyesi ve İnsan Değerleri üzerine çeşitli platformlarda yapılan çalışmalara ise ilgilidir. • İnsanın özne değer olduğunu,paylaşmanın sevgi ve bereket olduğununu düşünen, öğrenmenin sürekli ihtiyaç olduğuna; sevgi, hoşgörü ile samimiyetin ise iletişimde çok etkin anahtarlar olduğuna inanan eğitim -öğretim ve İnsan değerleri gönüllüsü Nedim İleri' nin yazıları halen Lalabey Gelişim ve Strateji Enstitüsü Paylaşım sayfası ve İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşım Platformu Paylaşım sayfasında yayımlanmaktadır. • Tülin hanımla evli olup Ebru Gözde ve Seyfi Emre isimli iki çocukları bulunmaktadır • Uzmanlık alanları; • HİZMET YÖNETİMİ • DEĞİŞİM YÖNETİMİ • ETKİLİ İLETİŞİM • PROJE YÖNETİCİSİ (PJ 0530).