Liseyi İzmir Fen Lisesi'nde, lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını ise yine aynı üniversitenin Mühendislik Yönetimi programında tamamladı. 2004-2005 yılları arasında e-MBA yapti.

1996 yılından bu yana çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi alanlarında deneyim kazanan Artemiz Güler, ayrıca yaklaşık 9 yıldır internet üzerinde oluşturduğu web sitesi http://www.recruitmenturkey.comve aynı adı taşıyan, Türkiye'nin en büyük (yaklaşık 21.500 üye) ve en etkin insan kaynakları e-topluluğu http://finance.groups.yahoo.com/group/RecruitmenTurkey/‘i yönetmektedir.

KKTC dahil çeşitli üniversitelerde kariyer üzerine sunumlar yapmaktadır. 2004 yılında yayınlanan "İnternette İş Bulma Rehberi" adlı kitabın yazarıdır. Halen uluslararası bir şirkette İnsan Kaynakları Müdürlüğü Yapmaktadır. Kariyer koçu Deniz Ağgül Güler’in eşi, Mare ve Sole’nin babasıdır.