ASGARİ ÜCRET VE  BUNA ENDEKSLİ OLARAK ÖDENECEK PRİMLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞLAR

ASGARİ ÜCRET VE  BUNA ENDEKSLİ OLARAK ÖDENECEK PRİMLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞLAR

 

          I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, 4857 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2016 yılında uygulanmak üzere, milli seviyede yani Türkiye genelinde bütün işyerleri için tespit edilen asgari ücret, 31.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere, hizmet akdi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan bütün işçiler için  milli seviyede uygulanmak üzere tek asgari ücret tespit edilmiştir.

 

Yeni asgari ücretle birlikte, asgari ücrete endeksi olan Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı,  askerlik, doğum ve yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanma talebinde bulunan kişi tarafından belirlenebilecek Sigorta Primine Esas Kazancın günlük alt ve üst sınırı ve buna bağlı olarak da ödenecek prim/borç miktarı artmıştır. Buna göre;

 

             1-  Asgari ücret, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında, işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı brüt 54,90 TL, aylık 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

2- Sigorta Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :      54,90 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    : 1.647,00 TL

 

Günlük kazanç üst sınırı :      356,85 TL,

Aylık kazanç üst Sınırı   : 10.705,50 TL olacaktır.

 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalıların aylık ücreti kaç lira olursa olsun, 10.705.50 TL’yi aşan kısmından sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri kesilmeyecek. Ayrıca, isteğe bağlı prim ödeyen ile 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olan ticari ve mesleki faaliyette bulunan ve şirket ortakları da aynı şekilde aylık sigorta primine esas kazançlarını 1.647,00 TL. den az ve 10.705,50 TL den fazla beyan edemeyeceklerdir.

 

            II-  ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ OLAN SPEK ALT VE ÜST SINIRI:

 

  • Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılacak İşçilerinin Prime Esas Kazancın

Alt ve Üst Sınırı:

 

            5510 sayılı Kanunun 82. maddesinde, 6552 sayılı Kanunla daha önce yapılan düzenlemeye göre,  sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için ödenecek kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri, aylık asgari ücretin 3 katı olan 4.941,00 TL üzerinden ödenecektir.

 

            2- Askerlik, doğum ve Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarında Prim Oranları:

 

Askerlik, doğum ve yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanacak kişi tarafından, sigorta primine esas kazancın günlük alt sınır olan 54,90 TL ile günlük üst sınırı olan 356,85 TL arasında olmak üzere belirlenebilecektir. Hizmet borçlanması talebinde bulunacak olanların beyan edecekleri bir günlük kazancın % 32’si oranında ödenecek olan sigorta primi, bir günlük borçlanma için en az 17,57 TL, en fazla ise 114,20 TL olacaktır.

 

3- 2016 Yılanda Uygulanacak Asgari geçim İndirimi:

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin (1.647,00) yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si,    çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.

Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

Yukarıda açıklanan kanun hükmüne göre, asgari geçim indirimi şöye olacaktir:

 

 

Medeni Hali

Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 123,53    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 148,23 Evli eşi çalışan ve  çocuksuz 123,53
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 166,76 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 142,05
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 185,29 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 160,58
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır 209,99 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 185,29
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 209,99 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 197,64
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 209,99 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır 209,99

 

2016 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere yararlı sonuçlar doğurmasını dilerim.