Yazar:Ahmet Ağar

Tem
26

Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az  Ücret 

  I- GİRİŞ:         Okulların kapanması ile birlik staj yapacak olan stajyerler öğrenciler staja başlamışlardır. Bu makalenin konusu, 6764 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 3308 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve yeni düzenlenmelere göre, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerlerinde  staj yapacak olan stajyerlere, işverenlerince ödenmesi gereken ve zorunlu olan en az ücret ile […]

TarafındanAhmet Ağar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Oca
15

ASGARİ ÜCRET VE  BUNA ENDEKSLİ OLARAK ÖDENECEK PRİMLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞLAR

            I- GİRİŞ:   Bilindiği gibi, 4857 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2016 yılında uygulanmak üzere, milli seviyede yani Türkiye genelinde bütün işyerleri için tespit edilen asgari ücret, 31.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak […]

TarafındanAhmet Ağar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Mar
20

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR BİR NİSANDAN İTİBAREN SİGORTALI YAPILACAK

I- GİRİŞ:             Hatırlanacağı gibi, ev işlerinde çalışanlar için ilk defa 11.08.1977 tarihli ve  2100 sayılı Kanunda yapılan bir düzenleme ile sadece "ücretle ve sürekli olarak çalışanlar" Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına dahil edilmişlerdi. Sürekli olmayıp,  kısmi süreli, gündelikçi olarak ayda bir kaç dün ev hizmetlerinde çalışanlar, sigortalı sayılmayarak  kapsam dışında  bırakılmışlardı ve yanlış olan bu […]

TarafındanAhmet Ağar | İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Haz
30

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI VE İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI

I- GİRİŞ: Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup, Kanunun 38. maddesinde yürürlük tarihlerine yer verilmiştir. Buna göre; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/07/2016 tarihinde, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer […]

TarafındanAhmet Ağar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
May
20

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLARIN TESPİTİ VE TESCİL İŞLEMLERİ:

I-GİRİŞ : Bilindiği üzere, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 18/11/2008 tarihli ve 2008-97 sayılı Genelge gereği 2008 yılından itibaren çalışmalar yapılmaktadır. 5510 sayılı  Kanununun 100. maddesi gereğince, Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Kanunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile […]

TarafındanAhmet Ağar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Mar
18

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA

             I- GİRİŞ: Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi paralelinde çıkartılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen bilgileri içeren aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK tarafından çıkartılmış olan “İşveren Uygulama Tebliği”in 2.2. numaralı “Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme şekli ve […]

TarafındanAhmet Ağar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Sayfa : 1 : 11
Araç çubuğuna atla