Yazar:Av. Alper Yilmaz

Kas
01

“İstifa Etmezsen Kötü Referans Oluruz” Yönündeki Telkinler İstifayı Geçersiz Kılar

İşyerinde kimi durumlarda, işveren tarafından işçiyi istifaya zorlamak için, “istifa etmezsen kötü referans oluruz, iyi referans vermeyiz” şeklinde baskı ve telkinlerde bulunulduğu görülmektedir. Baskı ve telkin ile istifa etmek durumunda kalan işçinin kendisine yapılan bu telkinleri kanıtlaması halinde istifanın geçersiz olduğu sonucu ortaya çıkabilmekte, işçi lehine yasal koşulları var ise kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilebilmektedir. […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . GÜNCEL İK KONULARI . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Ara
20

İŞVERENE BÜYÜ YAPILMAK İSTENMESİ FESİH SEBEBİ MİDİR?

Hemen hemen her gün iş hukukuna ilişkin ilginç konularla karşılaşmaktayız. İşverene "büyü" yapmak isteyen çalışanın iş sözleşmesinin feshine ilişkin olayda bu ilginç yaşanmışlıklardan ve dava konusu olan olaylardan bir tanesi. Aşağıdaki konuya ilişkin Yargıtay kararını bulabilirsiniz. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/44819 Esas, 2010/5302 Karar ve 01.03.2010 tarihli kararına ilgili bölümüne aşağıda yer verilmiştir:

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Eyl
19

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, "işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır. […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Haz
07

Kömür Ocağında Yaşanan İş Kazasında Kusur Tespitine Yönelik Önemli Bir Yargıtay Kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi   Esas: 2009/13440 Karar: 2009/18970 İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirler ile yapılan ödemenin 506 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan yargılaması sonucunda; ilamda yazılı nedenlerle, Mahkemece, işkazasının % 100 kaçınılmaz olduğu ve davalı işverene yüklenecek kusur bulunmadığı gerekçesinden hareketle, davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Oca
10

UYGULAMAYA YÖNELİK SORULARLA MOBBİNG

1- Mobbing Nedir? Mobbing en genel anlamıyla; bir çalışana karşı işyerinde sistematik bir şekilde amir ve/veya diğer çalışanlar tarafından düşmanca veya etik dışı davranışlarda bulunulmasıdır. 2- Kanunlarımızda Mobbing Nasıl Düzenlenmektedir? Mobbing aslında genel itibariyle iş hukukunun konusu olmasına rağmen, buna ilişkin açık bir düzenleme İş Kanunu’nda bulunmuyor. Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde ise işçinin kişiliğinin korunması […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . MOBBİNG
DETAY
Kas
29

SENELERDİR SÜREN KIDEM TAZMİNATI TARTIŞMASI VE KAYITDIŞI İSTİHDAM ÜZERİNE

Kıdem Tazminatı’nda son durum nedir diye Google’a sorduğumda bana 29.11.2013 günü itibariyle yaklaşık 502.000 sonuç çıkardı. Tartışmaların 2003 senesinden bu yana sürdüğünü düşündüğümüzde bu sonuç aslında çok da fazla değil. Peki tartışılan nedir? Çok basit bir şekilde anlatacak olursak; kıdem tazminatının artık devlete bağlı bir fon tarafından ödenmesi. Diğer ifadeyle işveren tarafından dönemler halinde  fona yatırılan primin […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Kas
22

YARGITAY: YALAN BEYANA DAYANARAK İZİN ALINMASI, HAKLI NEDENLE FESİH SONUCUNU DOĞURUR.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2009/1692 Karar: 2011/2159   Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ü. A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 1. Dosyadaki yazılara toplanan […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Kas
08

Yargıtay: Yılbaşında yazılı onay alınmasına rağmen mazeretsiz olarak fazla mesaiye kalmayan işçinin sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilir.

Fazla mesai yapılabilmesi için Yönetmelik gereği her sene yıl başında işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Eğer böyle bir yazılı onay yok ise, işçiden fazla mesai yapması istenemez. Aşağıda özeti verilen Yargıtay kararında eğer işçiden usulüne uygun olarak ilgili senenin yılbaşında fazla mesai yapılması konusunda yazılı onay alınmış ve buna rağmen de herhangi bir mazereti olmaksızın […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Sayfa : 1 : 41234
Araç çubuğuna atla