Yazar:Av. Alper Yilmaz

Ara
01

İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İstifa; iş sözleşmesinin işçi tarafından feshini ifade etmektedir. Bilindiği üzere iş sözleşmesinin işçi tarafından feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması için sözleşmenin haklı veya İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatını gerektirir (askerlik, kadın işçilerin evliliği vb) bir sebeple sonlandırılması gerekmektedir. Fesih tek taraflı bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaşma ile hüküm ve sonuçlarını doğurur. Yasal hakların […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Tem
12

İŞ SÖZLEŞMEM FESHEDİLİYOR NE YAPMAM GEREKİR?

İş sözleşmesinin feshi süreci kimi durumlarda işçi açısından son derece sıkıntılı olabilmekte,  bu işlemler esnasında hak mahrumiyetlerine kadar varan uygulamaların olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, özellikle fesih süreci içerisinde işçinin yasal haklarını iyi bilmesi hak mahrumiyetlerinin yaşanmaması anlamında son derece önemlidir. Fesih sürecinde dikkatli olunması, sonrasında yaşanabilecek sıkıntıların bertarafı konusunda yararlı olacaktır.

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Haz
21

MESAİ SAATİNDE CEP TELEFONU KULLANIMI….

İşverenler mesai saatleri içerisinde özel cep telefonu kullanımı yasaklayabilir mi? İş ilişkisinin temel unsurlarından birisi de, işgörme ediminin özenli bir şekilde ifa edilmesidir. İşveren bu kapsamda gerekli gördüğü tedbirleri yönetim hakkı kapsamında alabilir.

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Haz
05

SÖZ UÇAR YAZI KALIR!

“Ben seni daha önce de uyarmıştım”, cümlesini iş yaşamında sıklıkla duyarız. Genelde işverenlerin kullandığı bu cümle bazen yapılacak fesih işlemine hazırlığın, bazen işçiye verilmiş son bir şansın, bazen keyfi olarak alınmış bir işveren kararının, bazen de işyeri kurallarını ihlal eden işçinin fiillerinden bıkkınlığın bir ifadesi olabilir. Konunun psikolojik boyutu bir yana, İş Hukuku çerçevesinde uyarı […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
May
02

İK’ CININ FESİH SINAVI…

İşletmelerdeki “İK Departmanlarının” en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan bir tanesi fesih sürecidir. Fesih genel anlamda üst yönetim tarafından alınan bir karar olduğundan, yöneticiler ani aldıkları kararlarla çalışanların iş sözleşmelerini tazminatlı ve/veya tazminatsız olarak sonlandırılmasını isteyebilmekte, bu konuda ani bir  talimat alan İK Departmanı da fesih sebebi ve sonuçları konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir.  

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Nis
09

12 EYLÜL DÖNEMİNDE RE’SEN EMEKLİYE SEVKEDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI

14 Kasım 1981 tarih ve 17514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2559 sayılı Kanun ile 5434  Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen geçici maddeler ile devlet memurlarının re’sen emekliye sevk edilebilecekleri hüküm altına alınmış idi.   Söz konusu dönemde bir çok devlet memuru genç sayılabilecek yaşlarda idare tarafından re’sen emekliye sevk edilmiş, aslında almaları gereken ücret tutarından daha […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Mar
26

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE ETKİSİ

Ticari hayatın önemli unsurların birisi de şirket birleşmeleridir. İş Kanunu madde 6 hükmü uyarınca işyerini devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Ancak devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Şub
11

DOĞUMDAN SONRA KADIN İŞÇİ TARAFINDAN ALINAN ALTI AYLIK ÜCRETSİZ İZNİN İŞSİZLİK SİGORTASINA ETKİSİ

4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesinde “İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Belirtilen kanun hükmünde; doğum yapan kadın işçiye toplam on altı haftalık doğum izninden sonra talebi […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Sayfa : 3 : 41234
Araç çubuğuna atla