Yazar:Av. Alper Yilmaz

Oca
23

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ

  Rekabet yasağına ilişkin düzenleme Borçlar Kanunu’nun 348. maddesinde, "İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerinin esrarına nüfuz etmek hususlarında işçiye müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından sonra, işçinin kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Oca
03

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENCESİ (İŞE İADE) HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

  İş Kanunu kapsamında, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Söz konusu düzenleme gereği belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar iş güvencesi (işe iade) […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Eyl
16

İŞE İADE DAVALARINDA İSTİSNA: İŞVEREN VEKİLLERİ

 I- GENEL OLARAK 4857 sayılı İş Kanunu madde 18 hükmünde; otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır, hükmüne yer verilmektedir. Söz konusu hüküm ile birlikte […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | GÜNCEL İK KONULARI . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Eyl
15

ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA İŞE İADE DAVALARI

4857 Sayılı İş Kanunu madde 20 hükmünde işe iade davalarının seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılacağı ve mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay’ın bir ay içinde kesin olarak karar vereceği ifade edilmektedir. Ancak uygulamada işe iade davalarının temyiz süreci ile birlikte iki seneye yaklaşan bir zaman dilimi içerisinde neticelendiği görülmektedir.

TarafındanAv. Alper Yilmaz | GÜNCEL İK KONULARI . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Mar
16

İŞE İADE DAVALARININ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE ETKİSİ

I- GENEL OLARAK   İşsizlik Sigortası Kanunu madde 47 hükmünde İşsizlik Sigortası şu şekilde tanımlanmıştır: “İşsizlik sigortası bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Şub
21

İŞ YERİNDE “ÖZEL AMAÇLARLA” İNTERNET KULLANIMININ İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİ

GENEL OLARAK Teknolojinin gelişmesi ile birlikte işyerlerinde internet kullanımı da yaygınlaşmıştır. Her ne kadar internet iş ve zamandan tasarruf konusunda büyük bir kolaylık sunsa da, bilhassa içerdiği zararlı veya “boş zaman” geçirmeye yönelik öğelerle de işyerinde performans ve verimin düşmesine neden olabilmektedir.

TarafındanAv. Alper Yilmaz | MAKALELER
DETAY
Sayfa : 4 : 41234
Araç çubuğuna atla