Yazar:Av. Cüneyt Alihan Danar

May
20

ACENTELER, ALT İŞVEREN MİDİR?

Özellikle kurye dağıtım işlerinde acentelerin yaygınlaşması son zamanlarda acenteliğin alt işverenlik olarak değerlendirilmesi tartışmalarına yol açmaktadır. Gerçekten de acentelik ilişkisine bakıldığında, başka bir işverenden alınan bir işin yapıldığı, üstelik alınan işin “asıl işin bir bölümü” olduğu dikkate alındığında konunun hassasiyeti daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki acentenin işçileri açısından hayati öneme haizdir çünkü acentenin sözleşmeyle […]

TarafındanAv. Cüneyt Alihan Danar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Mar
19

15 YIL 3600 KURALINA YARGITAY FRENİ: KÖTÜ NİYETLİ İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEZ!

  Mülga, yani yürürlükten kalmış olan 1475 sayılı iş Kanunu’nun halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesinin beşinci bendinde, işçinin emeklilik için gerekli olan şartlardan yaş hariç diğer kriterler olan emeklilik süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlaması halinde kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağı düzenlenmiştir. Uygulamada bu durumda olan […]

TarafındanAv. Cüneyt Alihan Danar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Sayfa : 1 : 11
Araç çubuğuna atla