Yazar:Nedim İleri

Ara
23

İŞLETMENİN BİRİNCİ İŞİ İŞ VE GÖREVLERİN AÇIK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ

        Bütün iş ve çalışma alanlarında  ortak bir hedef ve dolayısıyla bir mal veya hizmet üretimi söz konusudur.Bu hedefe varmak  ve için de öncelikle işletmede ilk yapılması gereken; iş ve görev tanımlarının açık ve net şekilde belirlenip tüm bünyeye deklare edilmesi olacaktır.          Bunun için de birinci aşama olan […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . İK GENEL . MAKALELER
DETAY
Ara
17

EĞİTİM MALİYETİNİ AŞAN EN ETKİLİ YATIRIM

                                                                   Biz İnsanların yeme içme gibi temel ihtiyaçlarımızdan olan öğrenme ihtiyacı aynı zamanda da süreklilik gerektiren bir özelliğe sahiptir. Bu olgu öncelikle bizim […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . EĞİTİM ve GELİŞİM . İK GENEL
DETAY
Ara
09

KOORDİNASYON İŞLETMENİN META KİMYASI VE OKSİJENİ

                                                                               Günümüz iş yaşantısı içinde koordinasyon çok tanıdık ve bilinen ,ayrıca da çok kullanılmakta olan bir nosyon.Kelime […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . İK GENEL
DETAY
Ara
02

MOTİVASYON VE EN ETKİLİSİ İÇSEL MOTİVASYON

                                                 ​ Günümüzde yöneticilik ve liderlik beceri ve yetenekleri, yetkinlikleri üzerine çok dinamik şekilde değerlendirmeler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda yeni yapıldığı belirtilen araştırmalar referans gösterilerek olsun, karşılaşılan durumlara göre neden ve […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . GÜNCEL İK KONULARI
DETAY
Kas
25

ETKİLİ İLETİŞİM YALNIZCA GÜZEL KONUŞABİLMEK Mİ?

Çağlar öncesinden  beri İnsanların ortak noktalarından ve ihtiyaçlarından olmuş iletişim.İsmi zaman zaman değişik şekilde adlandırılmış olsa da, geçmişte de bugün de şüphesiz yarın da önemi ve kıymeti belli ki hiç değişmeyecek.       Önce bir İnsan ile diğer bir İnsan arasında ,sonraki aşama da gruplar arasında,kuruluşlar arasında,toplumlar arasında olmak üzere çok değişik boyutlar içermektedir. […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . İK GENEL . MAKALELER
DETAY
Kas
17

ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN ÖNCE TOPLANTI YÖNETİMİ

  Toplantı çalışma yaşamı içerisinde kuşkusuz çok yer tutan bir olgu olmakla beraber birçok durumda da en güçlü yönetim araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir organizasyonda bazen tanışma amaçlı,bazen bir konuyu ve projeyi iyice anlaşılır kılmaya yönelik,bazen oluşan sorunlar için çözüm arayışına  yönelik bilgi ve görüş alış verişi,beyin fırtınası,sinerji için,bazen bir konuda ortak akıl veya […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . İK GENEL . MAKALELER
DETAY
Kas
11

STRATEJİK YÖNETİM İÇİN AMAÇ KADAR ARAÇLAR DA GÜZEL OLMALI

               Günümüz yönetim unsurları içinde tahta yerleşmiş bir kavram artık Strateji ve de  Stratejik Yönetim.Kelime ve taşıdığı anlam bakımından Yunanca Stratas (Geniş İnsan Topluluğu) ve Agy (Liderlik) birleşimi bir kavram olduğu anlaşılıyor.             Bir işletme veya kuruluş için belirlenmiş olan kısa ,orta ve uzun vadeli bir amaç ve hedef […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . MAKALELER
DETAY
Kas
04

YETENEK YÖNETİMİ ASIL YETENEK

Beceri ,yetenek ve yetkinlik.Bu cümlenin bütünüyle bugün gerek iş yaşamında gerekse diğer alanlarda çokça üzerinde durulduğu muhakkak. Bu üç kelimenin her biri üzerinde ayrı durmak ve tek tek ele alıp değerlendirmek gerekiyor.Çünkü bu üçlü birbiriyle korelasyon ve koordinasyon olsun,biri diğerinin parçası,öbürü ötekinin alt yapısı,bileşeni. Yetkinlik veya bir işte üstün başarılı olma,yüksek performans hali ise kuşku […]

TarafındanNedim İleri | ANASAYFA . KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ . MAKALELER
DETAY
Sayfa : 3 : 41234
Araç çubuğuna atla