1981 yılında doğdu. İstanbul’da lise eğitimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sertifika programlarına ve bir çok eğitime katıldıktan sonra, Kalite Yönetim Sistemleri, İletişim ve Satış&Pazarlama alanların da bir çok eğitim aldı. “Birey ve İş Geliştirme Projesi” kapsamında iş arayan ve meslek edinmek isteyen kişilere, mesleki deneyimlerini geliştirmek ve iş imkânı sağlamak amacıyla firmaların personel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan proje kapsamında yüzlerce firmanın personel talebini ve aynı doğrultuda yüzlerce iş arayan bireye iş imkanı sağlayan projeyi yürütmüştür. Bu proje ile birlikte onlarca lise ve üniversite öğrencilerine burs olanağının sağlanmasına aracılık etmiştir. Kurumsal organizasyonlar içinde İnsan Kaynakları alanında Yetkinlik Bazlı Mülakat, Kişilik Testlerinin uygulanması ve analiz edilmesi sonucu pozisyona göre işe yerleştirme, Performans Sistemi çalışması, Eğitim İhtiyaç Analizleri, Yetkinlik Analiz çalışmalarının yanı sıra Kalite Yönetim Sisteminin kurum içinde uygulanmasında ve sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulundu. İnsan Kaynakları Yönetiminde Uzmanlık alanı olarak; Performans Yönetimi, Kariyer Planlama, Eğitim Yönetimi, İşe Alım/Mülakat ve buna paralel olarak Kalite Yönetim Sistemi içerisinde bir çok çalışma ve projenin içerisinde görev yapmıştır. Bunun yanı sıra İnsan Kaynakları ve kişisel gelişim alanlarında bir çok yazı, makale, dergi, kitap vb. alanda ki sektörel gelişmeleri yakından takip etmekte olup, bu alanlarda yazıları ve çalışmaları bulunmaktadır. İKY’ nin vazgeçilmez temel taşı olan Davranışsal ve Yönetsel Yetkinliklerin belirlenmesi ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Sorularının oluşturulması yönünde de çalışmaları oldu. “Kişiliğinizi Tanıyın” adlı kitabını referans alarak farklı kişilik testlerinin analiz ve yorumlanması, buna yönelik kişilerde var olan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve bireylerde var olan zayıf özelliklerin güçlü yöne dönüştürülmesi yönünde bir çok çalışması oldu. Şu an Üretim sektöründe faaliyet gösteren Kurumsal bir Organizasyonda İnsan Kaynakları alanının farklı fonksiyonlarında çalışmalarına devam etmekte olup, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili gelişimleri ve buna bağlı sektörel değişimleri takip etmektedir.

Yazara ilişkin köşe yazıları

İNSAN KAYNAKLARININ ARTAN PRESTİJİ…

İnsan Kaynakları alanı son yıllarda hızla gelişen ve insana dair ne varsa orada olan, firmaların hücrelerine kadar işlemeyi amaç edinmiş, temel işletme mantığı ile hareket etme becerisine sahip olması bakımından önem arz etmektedir. Bu bakış açısı ile İnsan Kaynakları, kurumsal anlayış çerçevesin...