İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

ÇALIŞMA HUKUKU AÇISINDAN BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLERİ – 22 KASIM 2014

ÇALIŞMA HUKUKU AÇISINDAN BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLERİ – 22 KASIM 2014

EĞİTİM ADI                     : Çalışma Hukuku Açısından Bordroloma ve Özlük İşleri

EĞİTİMİN AMACI           : Katılımcılara Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku ve Bordrolama üzerine bilgi ve beceriler kazandırıp, İşçi- işveren- devlet ilişki ve işlemlerinde problem çözme becerisini kazandırmak ve geliştirmektir. 

EĞİTİM TARİHLERİ       : 22 KASIM 2014  – Taksim / İstanbul

EĞİTİM SÜRESİ             : 1 Gün – 09:30 – 17:30 

EĞİTMEN                        : KENAN ACUR

EĞİTİM YÖNTEMİ         : Anlatım, Soru-Cevap

EĞİTİM YERİ                 : Kozyatağı / İstanbul

KİMLER KATILABİLİR  : Özlük ve Personel İşleri Çalışanları, İnsan Kaynakları Uzmanları, İlgili profesyoneller

Eğitim kayıt ve talepleriniz için esra@ikpaylasim.com veya 05322279630  ile iletişime geçebilir, soru ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Ön kaydınızın yapılması için lütfen bilgi veriniz.Eğitimin açılmasının kesinleşmesiyle ile birlikte katılımcılarımıza bilgi verilecektir.

Eğitim yerinin değişme hakkı İkpaylasim İnsan Kaynakları Danışmanlık/Koçluk' ta olup, ön kayıt veya kesin kayıt yaptıran katılımcılara yer değişikliği bilgisi verilecektir.

EĞİTİMLE İLGİLİ ORGANİZASYONEL BİLGİ ALMAK ve ÖNKAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

EĞİTİM KESİN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

PROGRAMIN İÇERİĞİ

*Temel Kavramlar
 o İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili
 o Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları
*İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi
 o Belirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri
 o Tam-Kısmı Süreli İş Sözleşmeleri
 o Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi
 o Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 o Takım Sözleşmesi
*İş Sözleşmesi Örnekleri Ve Hazırlanması
 o Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 o Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 o Tam Süreli İş Sözleşmesi
 o Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
 o Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi
 o Takım Sözleşmesi
 o İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalanması
 o Tebligat Adreslerinin Belirlenmesi Ve Önemi
 o Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi
*Çalışma Dönemi Uygulamaları
 o Personel Özlük Dosyası
 o Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 o Geçici İş Göremezlik
 o Personele Çalışma Belgesi Verilmesi
 o Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları
*Ücret şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi
 o Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları
 o Ücretin Gününde Ödenmemesi
*Fazla Çalışma
 o Fazla Çalışma Muvafakatnamesi ve Önemi
 o Fazla Sürelerle Çalışma
 o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma
*Yıllık İzinler
 o Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri Ve İzin Kullanma
 o Yıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen Günler Ve İznin Uygulanması
 o Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti
 o Yıllık İzin Talep Formu Örnekleri

*İş Sözleşmelerinin Sona Erme ġekilleri
 o İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler
 o Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 o İşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi
 o İşçinin Yetersizliğinden, Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler
 o Fesih Bildirimi Şekilleri
*İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları
 o İşe Davet İhtarname Örnekleri
 o İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri
*Hesaplamalar
 o Yıllık İzin Hesaplamaları
 o Bordro Hesaplama
 o Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı
 o Fazla Çalışma Ücret Hesabı
 o Asgari Geçim İndirimi
 o Kıdem Tazminatı Hesabı
 o İhbar Tazminatı Hesabı
 o İşçi ve İşveren Maliyetleri
*Gelir Vergisi Kanunu'nun Ücret İle İlgili Maddeleri
 o Ücretin Tanımı
 o Ücret Sayılan Ödemeler, Gerçek Ücret
 o Sakatlık İndirimi
 o Asgari Geçim İndirimi
 o Gelir Vergisi Oranları
 o Sakatlık İndirimi Tutarları
*E- SGK Uygulamaları
 o Sigortalı işe Giriş Bildirgesinin Sgk Sitesinden hazırlanması
 o Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi
 o E- Bildirge işlemler
 o Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin İncelenmesi
 o Aylık prim ve hizmet bildirgesi,
 o işçi işveren payları ve hesaplamaları

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com