İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

ÇALIŞMA SÜRELERİ ve YILLIK ÜCRETLİ İZİN

ÇALIŞMA SÜRELERİ ve YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Çalışma Süreleri ve İzin, 1 Yılı Dolmayan İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı 

Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı iş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir.

Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır. Düzenleme gereğince Aynı işverene bağlı çalışma süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Çalışma süresi 1 yılın altında olan işçinin herhangi bir yıllık ücretli izin hakkı oluşmamakta, yıl içinde işveren tarafından verilen ücretli veya ücretsiz izin süreleri yıllık ücretli izin süresinden sayılmamaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı elde etmesini sağlayacak çalışma süresini doldurmayan işçiye izin verilmesi konusunda iş sözleşmelerinde düzenlemeler yapılabilmektedir.

Söz gelimi, bir yıllık çalışma süresi doldurulmaksızın 1 haftalık, 5 günlük izin kullanılmasına olanak sağlayan iş sözleşmesi hükümleri uygulamada karşılaşılan örneklerdir. Böylesi bir iş sözleşmesi hükmü bulunmaması halinde, yıllık ücretli izin hakkı elde etmemiş bir işçinin izin talepleri, işverenin onayına tabidir.

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com