Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun olup Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji okumuştur. Mezuniyet sonrası bir bankada Yönetici Adayı olarak Uluslararası Bankacılık departmanında çalışmış sonra Amerika'... [Devamı]

DOĞRU DEĞERLENDİRMEK!, YANLIŞ DEĞERLENDİRMEK!

DOĞRU DEĞERLENDİRMEK!, YANLIŞ DEĞERLENDİRMEK!

DEĞERLENDİRMEK !

DEĞERİNİ BİLMEK !

DEĞERİNİ BİLMEMEK !

DEĞERLİ OLMAK !

DEĞERSİZ OLMAK !

DEĞERİNİN BİLİNMESİ !

DEĞERİNİN BİLİNMEMESİ !

DOĞRU DEĞERLENDİRMEK !

YALNIŞ DEĞERLENDİRMEK !


Kelime oyunlarını bir kenara bırakacak olursak “İnsan Kaynakları Yönetimi”nin en temel fonksiyonlarından biri olan doğru kişiyi, doğru işe, doğru zamanda yerleştirebilmenin temel anahtarı değerlendirme mekanizmasının sağlam temellere oturtulmasıdır. Günümüzde bunu sağlamak amacıyla kullanılabilecek çeşitli bilimsel geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılıp faydası kanıtlanmış araç ve gereçler mevcuttur. Bu araç, gereçlerden en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz psikometrik ölçüm envanterleridir.


Davranış bilimlerini temel almış ölçme değerlendirme araçları, doğru işe doğru kişinin alınmasını, kişinin eğitimsel ve deneyimsel formasyonuna olduğu kadar mizacına ve söz konusu şirket kültürüne de uygun olan işe yönlendirilebilmesi için etkin bir platform sağlamaktadır. Bir şirket için doğru olan davranış biçimi, başka bir şirkette kabul görmeyebiliyor ve başarısız olabiliyor.

Günümüzde başarıyı yakalamış tüm şirketler çalışanlarının en değerli varlıkları olduklarına inanmaktadırlar. Psikometrik ölçüm araçları bireyin davranışsal niteliklerini etkin bir şekilde belirleyerek, kurumun ihtiyacına cevap verebilecek kriterleri içerip içermediği konusuna açıklık getirebilmekte, böylelikle bireyin güçlü yönlerini ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Çoğu zaman çalışanın bir işteki başarısızlığının o iş için gerekli olan tecrübe ve/veya yeteneklere sahip olmamasından kaynaklandığına inanılsa da aslında bu başarısızlığın altında yatan gerçek neden çalışanın o iş için gerekli davranışsal yapıya, mizaca sahip olmamasında yatmaktadır.


Etkin bir psikometrik ölçüm aracı ile tanışıp kullanabilen kurumlar doğru kişileri bünyelerine katıp, onları şirketlerinin ihtiyaçları ve gelecek vizyonu çerçevesi içinde geliştirebilir, daha üretken, verimli, etkin, motive ve kendini sürekli geliştiren bir konumda olmasını sağlar. Bunu sağladıktan sonra işveren ve çalışan arasında olumlu ve yapıcı bir ilişkinin gelişmesinin keyfini sürmek mümkün hale gelir.


Çalışanı neyin motive ettiği, amirinin ona nasıl yaklaşırsa daha etkin bir performans alabileceği, nasıl bir takım içerisinde ve hangi rolde daha rahat çalışabileceği ve belki hepsinden de önemlisi bireyin kendisini nasıl geliştirebileceği,çalışma ortamında en etkin olabileceği konumlar neler olabilir, nasıl yönlendirilirse daha verimli performans sergileyebilir, hizmet verdiği kurumun gelecek vizyonuna ulaşmasında ne gibi bir rol üstlenebilir gibi sorulara net cevaplar alınabilir.


Doğru kurumda, doğru konumda ve doğru zamanda bulunabilmeniz temennisiyle esenlik dolu günler diliyorum.Saygılarımla,

Mükrime Alptekin

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun olup Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji okumuştur. Mezuniyet sonrası bir bankada Yönetici Adayı olarak Uluslararası Bankacılık departmanında çalışmış sonra Amerika'da Clemson University'de burslu olarak Endüstriyel ve Organizasyonel Gelişim üzerine yüksek lisans yapmıştır. Amerika’da Üniversite'de Araştırma Görevlisi ve Asistan Okutman olarak görev almıştır. 20 yıllık iş deneyiminin 15 yılı İnsan Kaynakları yönetimi odaklı olan Alptekin, Türkiye’nin yanı sıra, Amerika, İtalya ve İngiltere’de stratejik ve taktik İK planlaması, istihdam, yeniden yapılandırma, organizasyonel değişim, doğru kişiyi doğru yere konuşlandırma, eğitim ve geliştirme, değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamaları, psikometrik ölçüm teknikleri, bireysel ve kurumsal yönetim geliştirme koçluğu, performans ve potansiyel değerlendirme konularında otomotiv, bankacılık, elektronik, kamu ve ilaç sektörlerinde deneyim sahibidir. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Mükrime Alptekin, Mensa International üyesi olup Türkiye Mensa Kurucu üyesidir