DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDA YENİLİKLER

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDA YENİLİKLER

  

 

01 Temmuz 2010 Tarihli ve 27628 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile hizmet borçlanmalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Borçlanma konusunda en önemli değişiklik ise Doğum borçlanması başlığı altında olmuştur.

 

Tebliğ ile yapılan değişiklikler birçok yoruma neden olmuş,ancak Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili bir genelge çıkartmamıştı.Sosyal Güvenlik Kurumunun 16.09.2010 tarihli 2010/106 sayılı Genelgesi ile Hizmet borçlanma işlemlerine ve özellikle doğum borçlanmasına açıklık getirildi.

 

Özellikle uzun süredir yasanın açıklığa kavuşmasını bekleyen,

 

Bu genelgeye göre;

 

Kadın sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre doğum neneniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılması için;

 

ü     Sigortalının doğumdan önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yani SSK’lı olarak tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır.

 

Bu genelgeden önce kadın sigortalıların doğumlarını borçlanabilmeleri için aranan çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde doğumun gerçekleşmesi şartı artık aranmayacaktır.

 

Borçlanmak isteyen kadın sigortalıların işverenlerinden belge istenilmeyecek ve Kurumun hizmet kayıtlarından tespit yapılacaktır.

 

ü     01.07.2010 tarihinde çıkan tebliğ ile birçok görüş ortaya çıkmıştı.Buna göre kadın sigortalılar ilk sigortalılık girişlerinden önceki süreleride borçlanabilir deniliyordu.SGK bu genelge ile kadın sigortalıların 4-1/a yani SSK lı olmadan önceki süreleri borçlanmalarını engellemiştir.Ayrıca doğum borçlanması yapabilmek için SSK lı olarak çalışmış olma şartı da halen devam etmektedir.

ü     Sigortalılara bu genelge ile ücretsiz doğum ya da analık izinlerini borçlanma hakkı devam ettirilmiştir.

 

Sonuç olarak kadın sigortalılar SSK lı olarak bir yerde çalışmış iseler, çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini yani 2 çocuk için toplamda 4 yıllık bir süreyi borçlanabileceklerdir. Ancak, erkek sigortalıya askerlik borçlanmasında var olan,sigorta girişinden önce yapılan askerlik süresinin borçlandırılması hakkı,kadın sigortalıların doğum borçlanmalarında getirilmemiştir.