2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü’ndeki yüksek lisans öğrenimini, 2008 yılında tamamladı.

 

Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı.

 

“Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi” (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu  doktora tezi çalışmasıyla, 2013 yılında hukuk doktoru unvanını kazandı.

 

 Yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır:

 

  • Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi – 2013 
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler – 2011 
  • Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009

 

Ayrıca, çeşitli hukuk dergilerinde ve internet sitelerinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

 

 2009 yılından bu yana, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde, Borçlar Hukuku Bölümü Öğretim Görevlisi ve stajyer avukatların çalışmalarını değerlendiren kurulda jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu Merkez’de, özellikle sözleşme hukuku alanında dersler vermektedir.

 

Özel hukuk davala­rında (özellikle inşaat, kira, bayilik, satış, taşıma, adi ortaklık, vekâlet, gayrimenkul tellallığı –emlakçılık- sözleşmelerinden doğan davalarda) resmî bilirkişilik ve hukuki danışmanlık yapmaktadır.

 

Dr. Yeniocak, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Borçlar Hukuku dersleri vermektedir.