EKONOMİK GÜÇ YÖN DEĞİŞTİRİRKEN EN YENİLİKÇİ 50 ŞİRKET

EKONOMİK GÜÇ YÖN DEĞİŞTİRİRKEN EN YENİLİKÇİ 50 ŞİRKET

Küresel ekonomide artık kabul edilen bir gerçek var ki, o da gücün artık gelişmiş ülkelerden, hızla gelişmekte olan ülkelere kaymasıdır. Zaten yatırım şirketlerinin ya da IMF’in, gelişen ülke ekonomilerini farklı şekillerde gruplayarak kıyaslama yapmaları da bu sebepledir. 

 İster adına BRIC (Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin), ister E7 (BRIC ülkeleri, Meksika, Endonezya,Türkiye) ya da CIVETS (Kolombiya,Endonezya,Vietnam,Mısır,Türkiye,G.Afrika) diyelim; artık ekonomik güç bilinen büyük ekonomilerden (ABD,Japonya,İngiltere,Almanya…) yukarıda sıraladığım ülkelere doğru geçiş yapmak üzere.


IMF’nin son yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’ndaki 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx tahminlere göre oluşturduğum aşağıdaki grafiğe şöyle bir bakacak olursak:

 Grafikten de görüleceği üzere, G-7 ülkelerinin 2000 yılında küresel GSYH içindeki pay toplamı %70’lerde iken, bu oranın 2015 yılında %47’lere gerilemesi beklenmektedir. Benzer şekilde ABD ekonomisinin payının da %24’lük seviyesinden %18 oranına gerilemesi tahmin edilmektedir.


Buna karşılık, Çin’in GSYH payının %7’den, %17’ye çıkacağı tahmini de gözden kaçmamalıdır.

Grafik, aslında güç hareketinin yönünü görmemizde büyük fayda sağlamaktadır.

 
En Yenilikçi 50 Şirket…


Bloomberg BusinessWeek dergisi, Boston Consulting Group’un müşterilerinden oluşan tepe yöneticilere, kendi sektörleri dışındaki en yenilikçi şirketleri sorduğu raporun 2010 yılı sonuçlarını yayınladı.

http://www.businessweek.com/magazine/toc/10_17/B4175innovative_companies.htm.


Buna göre liste, aşağıdaki gibi oluştu:

Listede göze çarpan satırbaşlarına dikkat edersek;

 

  • Elli şirketin 15 tanesi Asya ülkelerinden, 2006 yılında sadece 5 şirket listede yer almakta idi.
  • Sıralamanın yapılmaya başlandığı 2005’den bu yana ilk defa, ilk 25’de yer alan şirketlerin büyük çoğunluğu ABD dışındaki ülkelerden.
  • 2005 yılında, ilk 20 şirketin sadece 6’sı ABD dışındayken, 2010 yılında bu sayı 25 şirketten 13’e yükselmiştir.
  • 2005 yılında listede yer alan Amerikan şirketlerinden; 3M, Starbucks ve eBay, bu sene sıralamaya girememişlerdir. 


Raporun sonuçları ile, ekonomik güç tahminleri nasıl örtüşüyor dikkat ediyor musunuz? 

Ekonomik olarak kalkınan ülkelerde, yenilikçiliğe verilen önem de ayırılan bütçe de artış gösteriyor. 

Bu durumu, BCG tarafından yürütülmüş olan başka bir anket sonucu da destekliyor: Çin’de ankete katılan tepe yöneticilerin %95’i yenilikçiği ekonomik büyümenin en önemli faktörü olarak görürken, bu oran ABD’de %72 olarak görülmüştür. G.Amerika ve Hindistan’da da Çin gibi yüksek değerler elde edilmiştir; sırasıyla %90 ve %89.


Benzer şekilde, Çinli yöneticilerin %88’i yenilikçilik için bütçe artırımına gideceklerini belirtirken, bu oran ABD’de %48’de ve Japonya’da da %34’lerde seyretmektedir. 

Ne dersiniz? Bu başarılar tesadüf olabilir mi?