Faydalı Bilgiler

Nis
12

İHBAR TAZMİNAT HESAPLANMASI

İş sözleşmesinin bildirim süresine uymaksızın fesih edilmesi durumunda, ihbar tazminatı neye göre hesaplanmaktadır? 4857/17 gereği, iş sözleşmelerinin çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ile 8 hafta arasında değişen bildirim sürelerine uyularak feshi gerekmektedir.

DETAY
Nis
12

CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMAMA ve İZİN HESAPLANMASI

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, bir hafta 6 iş günü olarak kabul edilmekte, herhangi bir işyerinde cumartesi günleri çalışılmaması bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir. Bu açıdan, çalışanların izin sürelerinin belirlenmesi sırasında, cumartesi günleri izin süresinden sayılmaktadır. Bu düzenlemeler ışığında, perşembe başlayıp, pazartesi biten(pazartesi çalışılan) bir izin kullanılması durumunda, 3 günlük izin kullanılmış olacaktır.
DETAY
Nis
12

HAMİLELİK ve ÜCRETSİZ İZİN KULLANIM SONRASINDA ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır. Yasal düzenlemeler açısından, herhangi bir işyerinde çalışan işçi, her tam çalışma yılı için yıllık ücretli izin hakkı elde eder. Yıllık ücretli izin süresi, işçinin söz konusu işyerindeki çalışma süresi ve bu süre için yasa ile düzenlenen yıllık ücretli izin günü sayısı esas alınarak […]

DETAY
Nis
12

İSTİFA EDEN ÇALIŞAN İÇİN İŞ ARAMA İZNİ

Yasal düzenleme gereği, iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçinin (istifa), feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin feshi durumunda, bildirim süresi boyunca işçiye günde 2 saatlik yeni iş arama izni verilmektedir. İşçi isterse bu izin sürelerini birleştirerek kullanabilmekte, böylesi bir kullanımda izin kullanılacak günlerin fesih tarihinden [...]
DETAY
Nis
12

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI

İş azlığı gerekçesi ile isteği dışında ücretsiz izine çıkarılan işçinin hakları nelerdir? Yasal düzenlemeler açısından, ücretsiz izin uygulamalarına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücretsiz izin uygulamaları, tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

DETAY
Nis
03
Mar
06

İŞTEN AYRILAN İŞÇİ ve YAPILMASI GEREKENLER

İşten ayrılan işçi ile ilgili yapılması gereken işlemler nelerdir? Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin bu çalışmasının yazılı iş sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilmesi esastır.

DETAY
Mar
06

İSTİHARAT RAPORLARINDA SAĞLIK KURULU ONAY GEREKTİREN SÜRE

İstirahat raporlarında sağlık kurulu onayı gerektiren süre nedir? Sigortalılara tek bir doktor tarafından kesintisiz en çok 10 günlük rapor verilebilmektedir. Raporda belirtilmiş olması şartı ile, kontrol muayenesi sonrası bu süre 20 güne kadar uzayabilmekte, 20 günü aşan raporların sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Sigortalılara bir yıl içinde tek bir doktor tarafından verilebilecek rapor süresi 40 […]

DETAY
Sayfa : 1 : 41234
Araç çubuğuna atla