Ücretlendirme ve Yan Haklar

May
05

ÜCRET ve SOSYAL İLİŞKİLERİN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

Kölelik ve feodal düzenlerde insanların bir işi yapmaları ceza ve yaptırımlarla sağlanıyordu. Bunun karşılığında barınma ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyordu. Günümüzde toprak ağaları ve kölelik kavramı yok ve insanlar kendi iradeleriyle karar verme özgürlüğüne sahipler. Fakat bir şekilde barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak durumundalar.

Tarafındanşükran balaban | MAKALELER . ÜCRET ve YAN HAKLAR YÖNETİMİ
DETAY
Mar
06

BAYRAM TATİLİ ve ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu var mıdır? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmaması konusunda yasa ile getirilmiş bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

DETAY
Mar
06

DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN

İşveren, doğum sonrası ücretsiz izin talep eden işçiye izin vermek zorunda mıdır? Kadın işçilerin hamileliği ve doğum yapmaları halinde dikkate alınması gereken esaslar 4857 sayılı İş Kanunu 74. madde ile belirlenmektedir.

DETAY
Mar
06

HAFTA TATİLİNİN ve RESMİ TATİLİN ÇAKIŞMASI

Hafta tatilinin resmi tatil gününe rastlaması halinde işçiye ayrıca izin verilmesi gerekir mi? Haftanın 6 iş günü eksiksiz olarak çalışan işçiye 7. gün 24 saat kesintisiz dinlenme (hafta tatili) verilmesi esastır.

DETAY
Mar
06

ÜCRETSİZ İZİNLER ve SİGORTA PRİMLERİ

Ücretsiz izin sürelerinde sigorta primi ödenmeli midir? Gerek çalışanların, gerekse işverenlerin taleplerine ve diğer tarafın da kabul etmesine dayalı olarak ücretsiz izin uygulaması yapılabilmektedir. Ücretsiz izin tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlı olarak uygulanabilmektedir.

DETAY
Mar
06

ÇALIŞMA SÜRELERİ ve YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Çalışma Süreleri ve İzin, 1 Yılı Dolmayan İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı  Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı iş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir.

DETAY
Şub
27

GELİR VERGİSİ ORANLARI/2010

GELİR VERGİSİ ORANLARI/2010  8.800 Yeni Türk Lirasına kadar                                                                      : 15%  22.000 Yeni Türk Lirasının liranın 8,800 lirası için 1,320 lira, fazlası                   : 20%  50.000 Yeni Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.960 lira,fazlası                            : 27%  50.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 11.520 lira,fazlası         : 35%

DETAY
Şub
26

İSTİFA EDEN İŞÇİ İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince, iş veren işçi ilişkileri yazılı iş sözleşmelerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini fesih etmek istemesi halinde, durumu yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmesi esastır. Bildirim süreleri 4857/17. madde ile;

DETAY
Sayfa : 1 : 212
Araç çubuğuna atla