Kenan ACUR, lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise Gediz Üniversitesinde tamamlamıştır. Kariyer hayatına Eğit... [Devamı]

FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ

FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ

                                                                                              

Stop Signİşçi işveren ilişkilerinde en önemli konulardan birisi iş akdini sonlandırmadaki usul ve esaslardır. Nitekim geçersiz yapılan bir fesih sonrası işveren ciddi tazminat yükleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. İşe iade davalarında işverenin gözden kaçırdığı ve bu nedenle birçok davanın kaybedilme nedeni, “Feshin Son Çare Olması” İlkesinin atlanmasıdır.

 

 

 

İş kanunun 18 maddesinde “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.”  Denmektedir. Tabi burada merak edilen, hangi nedenlerin geçerli neden olduklarıdır. Bu nedenler işyeri dışı nedenler olabileceği gibi işyeri içi nedenlerde olabilir,

 

İş yeri içi sebepler; yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerlerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi, bazı iş türlerinin kaldırılması gibi sebepler olabilir.

 

İşyeri dışından kaynaklanan sebepler, sürüm ve satış olanaklarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi  olabilir

 

Bu uygulamaya giderken işverenden beklenen feshe en son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır.

Yargıtay da kararlarında, çalışanın, başka bir bölümde değerlendirilme imkanının olup olmadığı, fesihten önce ve sonra davacının yapabileceği işler için aynı nitelikte yeni işçi alınıp alınmadığı, daha açık bir anlatımla feshin son çare olarak uygulanıp uygulanmadığı, feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığının belirleyerek çıkacak sonuca göre karar vermektedir.

 

Feshin Son çare olarak uygulanması konusunda Güncel Yargıtay kararı şu şekildedir.

 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/10947

Karar No. 2013/7651

Tarihi: 25.04.2013

İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa fesihten kaçınma olanaklarını kullanması, kısaca feshe son çare olarak bakması gerekir.

 

YARGITAY.

9. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2007/24415

Karar: 2007/38774

Tarih: 24.12.2007

Mahkemece, feshin son çare olması ilkesinin göz önünde bulundurulmadığı, davalı işverenin objektif işgücü ihtiyacı değişmediği halde eski işçileri çıkardığı, büyük bir holding olan ve ….. Şirketler grubunda yer alan davalı işverenin, davacı işçiyi işletme içerisinde veya diğer şirketler grubundaki herhangi bir işletmede çalıştırılma olanağının bulunup bulunmadığının araştırılmadığı gerekçesi ile davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

Kenan ACUR, lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise Gediz Üniversitesinde tamamlamıştır. Kariyer hayatına Eğitim ve İnşaat sektörünün öncü firmalarının İnsan Kaynakları Departmanlarında başladı. Yaklaşık 5 yıl Vestel A.Ş. personel tedariki yapan ve bünyesinde 8000 çalışanı olan Tesis yönetim firmasının Personel ve İnsan Kaynakları Departman Yöneticiliğini yapmıştır. Çeşitli Eğitim Kurumlarının İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifikaları, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı , 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Bordrolama ve İş kanunu ile ilgili sertifikalara sahiptir. Katılımcı memnuniyetinin yüksek olması Eğitimlerde farklılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kısa sürede dikkat çekmiş ve 9 Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Ortak Seminer Merkezi, Rodos Grup Türkiye Eğitimleri, İzmir Kariyer Merkezi, İ-Akademi, Global Kariyer, İzmir İnsan Kaynakları ve çeşitli şirketlerde Türkiye genelinde bir çok ilde 200 den fazla seminer ve eğitimler vermiştir.