İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

HAMİLELİK ve ÜCRETSİZ İZİN KULLANIM SONRASINDA ÜCRETLİ İZİN HAKKI

HAMİLELİK ve ÜCRETSİZ İZİN KULLANIM SONRASINDA ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır. Yasal düzenlemeler açısından, herhangi bir işyerinde çalışan işçi, her tam çalışma yılı için yıllık ücretli izin hakkı elde eder. Yıllık ücretli izin süresi, işçinin söz konusu işyerindeki çalışma süresi ve bu süre için yasa ile düzenlenen yıllık ücretli izin günü sayısı esas alınarak saptanır.

Doğum sonrası kendisine sağlanan ücretsiz izin hakkını kullanan işçinin, kullandığı bu izin süresi; gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin hakları bakımından dikkate alınmamaktadır. Ücretsiz izin sürelerinde herhangi bir çalışma yapılmadığından ve ücret ödenmediğinden, bu süreler çalışma süresi olarak kabul edilmemektedir. Böylesi bir durumda çalışanın yıllık ücretli izin hakkını elde edeceği tarih, ücretsiz izin süresi kadar ileri bir tarihe kayacaktır.

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com