İnsan Kaynakları departmanları ve ilgili iş süreçleri her firmanın ayrılmaz bir parçasıdır. İyi bir İK Departmanı firmanız için doğru, kurumunuza uyan, nitelikli personel işe alır ve uygun olmayan personelin yasal uygulamalarla gitmesine izin verir, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini sağlar, çalışan şikayetlerini çözüme ulaştırır, çalışan bağlılığını kuvvetlendirir, yasal istihdam gerekliliklerini ve kurallarını ve birçok konuda çalışanlara ve işverenlere yardımcı olur.

İyi işletilen ve yönetilen bir İK departmanı çalışanların motivasyonunu artırır, personel devir oranını azaltabilir, iş süreçlerinin düzgün ve eksiksiz yapılmasıyla birçok konuda rekabetçi olmasını sağladığı gibi iş gücü, zaman ve maddi kaynaklarda kazanç sağlar. Çalışanlar bir firmanın en değerli varlıkları olduğu için ilgili iş süreçleri de en iyi seviyede ve kaliteli işlemelidir.

Firmaların, kurum politikaları dahilinde stratejileri ve iş süreçleri dahilinde organizasyonun oluşturulması, insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi, performansının ve verimliliğinin artırılması ve bunların yapılması için aksiyonların planlanması için gerekli yapılması gerekenlerin bildirilmesi için denetim gerekmektedir.

Nasıl İK Denetimi Yapıyoruz?

İnsan Kaynakları süreçlerinizi kurum hedefleri, politikaları ve yasal süreçler dahilinde ilgili alt başlıkları uygulamalarını incelenmekte, zayıf ve gelişmesi gerekli taraflarını ve risklerini tam anlamıyla saptanmakta ve çözüm için yönlendirilmektedir.

İK Denetimi Raporlaması

İK departmanının iş süreçlerini, yasal uygulamalarını doğru, eksiksiz, kurumun politika ve hedefleri doğrultusunda güncel süreçlere göre yapılmasını sağlamak için yapılan denetime göre öneriler sunar ve gelebilecek maddi yükümlülüklerden korunması için tedbir almasını sağlar.

Bu çalışma ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından İnsan Kaynakları bölümünün denetlenmesi ile bölümünün yapısının değerlendirilmesi, gelişim planlamasının yapılması mümkün olmaktadır.