“İK METRİKLERİ” – GLOBAL SONUÇLAR

“İK METRİKLERİ” – GLOBAL SONUÇLAR

 

PWC, global sitesinde "Değişen Dünyada İnsan Yönetimi" başlığı altında, trendleri paylaştığı özet raporu yayınladı. Bu rapordan kısa alıntıları aşağıda sizlere aktarmaya çalışacağım. Ayrıca detaylı bilgiye http://www.pwc.com/en_GX/gx/hr-management-services/pdf/managing-people-in-a-changing-world.pdf adresinden de rahatlıkla ulaşabilirsiniz.


Artık günümüz iş dünyasında İnsan Kaynakları çalışanları, sayılarla kendilerini ifade etmeye alışmak mecburiyetindedirler. Bunu da, metrikler aracılığıyla sağlayabilirler. Ölçümleme, şirketlerin en değerli varlığı, kaynağı ve yatırımı olan İNSAN’ın, verimliliğini, şirkete olan katma değerini ve yatırımın karlılığını gösteriminde son derece faydalı araç olarak karşımıza çıkmaktadırlar.


PWC-Saratoga Enstitüsü’nün yirmi yılı aşkın bir süredir, global çapta takip ettiği ve sonuçlarını detaylı bir şekilde raporladığı "İnsan Sermayesi Verimlilik Raporları", bu konuda yayınlanmış olan en kapsamlı araştırmalardır. Bu köşede de metrikler konusunda en fazla yararlandığım kaynakların da en başında gelmektedir.


PWC-Saratoga, organizasyonun verimliliğinin ve karlılığını ölçümlenmesi ve İnsan Kaynakları fonksiyonunun performans göstergeleri olarak toplam 12 adet metriği kilit olarak değerlendirmektedir. Bunlar:Yayınlanmış olan özet raporda, 2008-2009 yılı Avrupa sonuçlarına göz attığımızda, aşağıdaki değerleri görmekteyiz:Bu verilerle birlikte global sonuçlar da raporda yer almakta; 2 metrik üzerinden verilmiş olan sonuçları aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz:
Bu metrikleri çoğaltmak elbette ki mümkün. Yukarıdaki sonuçlar genel veriyi yansıttığı için, şirketler kendi sektörlerine göre kırılımlara bakarak, kendi sonuçlarını kıyaslamak durumundadırlar.Çabalarımızı verilerle desteklemedikten sonra, İK çalışanları olarak bizler katma değer yaratmayan, ölçülemeyen birer maliyet merkezi olmaya devam etmek durumunda kalacağız.