İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

İnsan Kaynakları İle İlgili 2016 Eylem Planı

İnsan Kaynakları İle İlgili 2016 Eylem Planı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin “2016 yılı Eylem Planı” ismi ile hayata geçireceği reformları bugün açıkladı. Davutoğlu’nun açıkladığı reform eylem planında iş dünyası ve insan kaynakları sektörünü de ilgilendiren bir dizi yenilik ve değişik de yer alıyor.

Planda yapılacak reformlar “3 ay, 6 ay ve bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek” şeklinde 3 ana başlık altında sıralandı.

İşte açıklanan Eylem Planı’nda İnsan Kaynakları’nı ilgilendiren maddeler;

Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

İlk 3 ay içerisinde yapılacak reformlar başlığı altındaki bu madde ile iş hayatında esnek çalışmanın kapsamı genişleticek. Uzaktan çalışma,
esnek iş saatleri konusunda ne gibi adımlar atılacağı henüz bilinmiyor.

Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak. 

İnsan Kaynakları Özel İstihdam Büroları ile ilgili konular bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Buna göre özel istihdam bürolarının kısa süreli iş temini sağlamasının önündeki yasal engellerin de kaldırılması bekleniyor. Ayrıca Özel İstihdam Bürosu açılışlarında İnsan Kaynakları mesleğinde mesleki yeterlilik belgesi(lisans/yüksek lisans diploması) şartının da getirilmesi bekleniyor.

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak. 

Kıdem tazminatı ve teşvikler konusunda uzun süredir süren tartışmalar doğrultusunda ilk 3 ayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde adımların atılması bekleniyor.

Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engeller kaldırılacak. 

Üniversite öğrencilerinin istihdama katılımı için gerekli adımlar atılacak. Bu konu özellikle üniversite öğrencilerinin çalışma hayatı öncesinde deneyim kazanmaları için de önem taşıyor.

Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılacak. 

Taşeron sistemi ile ilgili işçilerin beklentileri uzun süredir devam ederken, bu beklentilerin bir kısmına yanıt verebilecek şekilde esas işte çalışan işçilerin kamuda istihdam edilmesinin önü açılması bekleniyor.

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek.

İş mahkemelerindeki en büyük sorunlardan dava sürelerinin uzun olması ve işveren ve işçi taraflarının memnun olmadığı uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi bekleniyor.

Meslek yüksek okulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilecek.

Meslek Yüksek Okullu mezunlarının istihdamına yönelik teşviklerin arttırılması bekleniyor.

Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak.

Esas kazanç ve prime esas kazancın belirlenmesine yönelik adımların atılması bekleniyor.

Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

İş gücü programlarının işlevsel ve fonksiyonelliğinin arttırılmasına yönelik bir dizi önlem bekleniyor.

Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek.

Özellikle Arge alanında yurt dışından getirilen beyin gücünün Türkiye’de istihdamına yönelik maddi teşvikler olması bekleniyor.

Kaynak:AA

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com