1981 yılında doğdu. İstanbul’da lise eğitimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sertifika programlarına ve bir çok eğitime katıldık... [Devamı]

İNSAN KAYNAKLARINA GENEL BAKIŞ

İNSAN KAYNAKLARINA GENEL BAKIŞ

Celebrationİnsanoğlunun tarihsel serüveni hep bir değişim ve dönüşüm içinde geçmiş ve bu serüven insanlığın tarihsel seyrini değiştirmiştir. Hep iyisini ve güzelini elde etme gayreti, değişimi de beraberinde tetiklemiş ve insanoğlunun gelişim süreci başlamıştır. İnsanın var olduğu her yerde bir şeyler üretmek ve tüketmek ihtiyacı, istek ve arzusu hep kaçınılmaz olmuştur. Bununla birlikte insanın yaşamını idame ettirebilmesi açısından, daha güzelini üretme, daha iyisini tüketme heyecanı ve hevesi kendi yaşam koşullarını farklılaştırmayı sağlamıştır. Bu farklılaşma içinde bireylerin kendisini geliştirme ihtiyacı ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve küresel değişimlere paralel ilerlemektedir.

Yaşama dokunan her noktada insanın parmağı ve izi muhakkak olmuştur. Bazen bu sihirli dokunuşlar insan hayatını farklı kılmış, kişinin toplum içinde prestij ve imajını tazelemesine sebebiyet vermiştir. Zaman ilerledikçe, dünya değiştikçe, üretim ve tüketim kalite standartları yükseldikçe insanoğlunun da bu kalite bilinci doğrultusunda kendisini yenilemesi ve bu değişim dinamiğine ayak uydurması zorunluluk haline gelmiştir. Kurumlarda bu zorunluluğu organize eden, yönetebilen, planlayan bilinçli bir birimin varlığı aslında İnsan Kaynaklarının yapılar içinde kendini konumlandırmasına neden olmuştur. İşte kurumlar da bundan nasibini almış ve değişimi yöneten kişilerin doğru bireyler olup/olmadığı noktasında düşüne gelmiştir. Her organizasyon ve oluşum doğru insanı, doğru yerde kullanmayı ister. Doğru insanı doğru işe yerleştirmek bazen çok yeterli gelmemiş, bu tercihleri yaparken ve uygularken sürdürülebilirliği sağlamak esas olmuştur. Mühim olan bir şeyler üreten ve insan hayatına katma değer sağlayan organizasyonların doğru bireylerden oluşmasını sağlamaktır.

Her doğru insanı kuruma kazandırmak ve onun iş yapış süreci içinde ne kadar etkin olduğunu ölçmek, izlemek ve performans seyrini doğru gözlemleyerek değerlendirmek İnsan Kaynaklarının varlığının yegane temelini oluşturmuştur. Her ne kadar İK destek birimi olarak gözükse de esasında İK, organizasyonların vazgeçilmez stratejik ortağı olmuştur. Neden mi? Bir kurumun en önemli sermayesi çalışanlarıdır, dolayısıyla çalışana yapılmış yatırım bir nevi kuruma yapılmış bir yatırımdır. Bireylere gelişimi için verilen destek firmaları geleceğe emin adımlarla taşıyorsa İnsan Kaynakları bunun her sürecinde ve planlamasında varlığını hiç çekinmeden ortaya koyar. Çünkü İK’ nın amacı; doğru işe doğru insanı yerleştirmek, doğru hedeflerle doğru amaca yönelmesini sağlamak ve bu doğrultuda performansını sağlıklı ölçerek, istenilen hedefe ulaşıp/ulaşmama noktasında geri bildirimleri doğru analiz edebilmektir. Bu geri bildirimler esasında, kişinin kariyer planını yaparken, ücretini belirlerken ve kişisel gelişim haritasını oluştururken kılavuz niteliği taşımaktadır.

 

Çünkü organizasyonları/kurumları var eden şeyler her zaman için kişilerdir. İşte bu kişilerin kriz anında veyahut herhangi bir kritik durumda neler yapacağını ve neler yapabildiğini gözlemlemek ve bilmek önemlidir.  Dolayısıyla gemiyi yürütecek, karaya çıkartacak veya batıracak olan doğru kaptanların seçilmesi ve kazandırılması İK’ nın asli bir sorumluluğudur. Bu seçme süreci aslında kurum için de kalifiye personelin tutundurulması, kariyerinin planlanması, doğru hedeflerle yönetilmesinin sağlanması ve sonrasında katma değerinin ne olduğunun bilinmesi açısından önemli bir yaklaşım olarak ele alınırken, bunu yapan İK’ da stratejik bir duruma ortak sayılmaktadır.

 

İnsan Kaynağının planlanması ve iyi yönetilmesi İK’ nın bir hedefi olup bu hedefin gerçekleşmesi durumunda İK’ ya genel bakışı da değiştirmektedir. Artık işletmeler makine ve üretim parkurunu planlamaktan ziyade kurum içinde İnsan Kaynağının planlamasının yoğunluğu içine girmişlerdir. İnsan Kaynaklarına düşen en büyük görev ise sektörel değişim ve gelişmeleri doğru gözlemleyip analiz ederek resmi doğru görebilmek ve sağlıklı okuyabilmektir. Yani her değişim ve dinamikten haberdar olup bunu kendisine ve kuruma adapte edip uyarlayabilmektir.

 

İnsan Kaynaklarının çalışanlara pozitif yaklaşarak bir tebessüm ile gözlerinin içine bakabilmesi bile bir çalışanı mutlu etmeye yeterde bazen artar bile, İK’ da bu yaklaşımı kendisine ilke edindiği sürece mutlu çalışanlar yaratır ve mutlu çalışmasını sağlayabilir. İnsan Kaynaklarının bu bakış açısı ekip yöneten tüm yöneticilere yapması gereken bir alışkanlık olarak kazandırılmalı ve bir hedefi halile gelebilmelidir. İK, Yönetici ve çalışan işbirliği ile mutlu çalışanlar ve mutlu kurumlar var etmek elimizdedir.  Mutluluk işyeri için bulunmaz bir pozitif enerjidir. Bu enerji yayıldıkça çoğalır ve pozitif bir iklim kuruma hakim olur. Yeter ki birbirimizi doğru anlayıp buna yönelik enerjimizi doğru kullanalım. Bir düşünür der ki;

 

“   Ufak beyinler kişileri, orta beyinler olayları, büyük beyinler fikirleri tartışır”

 

 

1981 yılında doğdu. İstanbul’da lise eğitimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sertifika programlarına ve bir çok eğitime katıldıktan sonra, Kalite Yönetim Sistemleri, İletişim ve Satış&Pazarlama alanların da bir çok eğitim aldı. “Birey ve İş Geliştirme Projesi” kapsamında iş arayan ve meslek edinmek isteyen kişilere, mesleki deneyimlerini geliştirmek ve iş imkânı sağlamak amacıyla firmaların personel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan proje kapsamında yüzlerce firmanın personel talebini ve aynı doğrultuda yüzlerce iş arayan bireye iş imkanı sağlayan projeyi yürütmüştür. Bu proje ile birlikte onlarca lise ve üniversite öğrencilerine burs olanağının sağlanmasına aracılık etmiştir. Kurumsal organizasyonlar içinde İnsan Kaynakları alanında Yetkinlik Bazlı Mülakat, Kişilik Testlerinin uygulanması ve analiz edilmesi sonucu pozisyona göre işe yerleştirme, Performans Sistemi çalışması, Eğitim İhtiyaç Analizleri, Yetkinlik Analiz çalışmalarının yanı sıra Kalite Yönetim Sisteminin kurum içinde uygulanmasında ve sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulundu. İnsan Kaynakları Yönetiminde Uzmanlık alanı olarak; Performans Yönetimi, Kariyer Planlama, Eğitim Yönetimi, İşe Alım/Mülakat ve buna paralel olarak Kalite Yönetim Sistemi içerisinde bir çok çalışma ve projenin içerisinde görev yapmıştır. Bunun yanı sıra İnsan Kaynakları ve kişisel gelişim alanlarında bir çok yazı, makale, dergi, kitap vb. alanda ki sektörel gelişmeleri yakından takip etmekte olup, bu alanlarda yazıları ve çalışmaları bulunmaktadır. İKY’ nin vazgeçilmez temel taşı olan Davranışsal ve Yönetsel Yetkinliklerin belirlenmesi ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Sorularının oluşturulması yönünde de çalışmaları oldu. “Kişiliğinizi Tanıyın” adlı kitabını referans alarak farklı kişilik testlerinin analiz ve yorumlanması, buna yönelik kişilerde var olan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve bireylerde var olan zayıf özelliklerin güçlü yöne dönüştürülmesi yönünde bir çok çalışması oldu. Şu an Üretim sektöründe faaliyet gösteren Kurumsal bir Organizasyonda İnsan Kaynakları alanının farklı fonksiyonlarında çalışmalarına devam etmekte olup, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili gelişimleri ve buna bağlı sektörel değişimleri takip etmektedir.