1981 yılında doğdu. İstanbul’da lise eğitimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sertifika programlarına ve bir çok eğitime katıldık... [Devamı]

İNSAN KAYNAKLARININ ARTAN PRESTİJİ…

İNSAN KAYNAKLARININ ARTAN PRESTİJİ…

İnsan Kaynakları alanı son yıllarda hızla gelişen ve insana dair ne varsa orada olan, firmaların hücrelerine kadar işlemeyi amaç edinmiş, temel işletme mantığı ile hareket etme becerisine sahip olması bakımından önem arz etmektedir.

Bu bakış açısı ile İnsan Kaynakları, kurumsal anlayış çerçevesinde konjonktür gelişmeleri stratejik yaklaşımla irdelemelidir. Bu ilerleyiş sonucunda dünya genelindeki tüm gelişmeler yakından takip edilmeli ve kişiler bu gelişimleri kendi içinde analiz etmeli ve bunun pozitif yansımasını işine yansıtmalıdır. Sonrasında bunların hepsini kendi içinde analiz etmeli ve doğru mantık yürütme işlemi ile neticelendirilmelidir. İnsan Kaynakları süreçlerine genel açıdan bakılabilmeli ve işletme dinamikleri göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir.
Burada Temel amaç, hangi işletme olursa olsun işletmenin insan kaynakları girdilerini, İK süzgecinden geçirerek işletmeye uyumlu hale getirebilmektir. İnsan Kaynakları İnsana dair ne varsa bunu insan merkezli ele alarak duygu boyutu ile yönetebilmeli, işetmenin ortak sinerjisine kendi enerjisini de ekleyerek katma değer yaratabilmelidir.

Ne iş yaparsanız yapın, bu işlerinizi ancak insan ile yaparsınız. Dolayısı ile kaynağınız insandır, kaynattığınız yer ise işletme ve sektördür. İnsanın var olduğu her yerde İnsan Kaynaklarından söz etmek pekâlâ mümkündür. Neden mi? Evde, işte, sporda, eğlencede, eğitimde vs. aklınıza gelebilecek her mekânda insan vardır, o zamanda İK da vardır.

İnsan Kaynaklarını diğer mesleklerden ayıran temel özellik ise, yaşamın her alanında olabilen bir meslek dalı olmasıdır. Çünkü insanı yönetebilirseniz, her şeyi yönetebilirsiniz. Ancak, bu yönetilmeyi iletişimle de birleştirip, yönetişim yaklaşımı ile ilerlemek gerekecektir.

Önce kaynağı insan olan bir yapının, bireyi 360 derece mantığı ile değerlendirmesi ve sonrasında ortaya çıkan resim ile de bir yol haritası çıkarılması gerekmektedir. Bu yol haritası kişinin analizi yapıldıktan sonraki güzergâhını belirlemedeki temel amacıdır.

Gerek bireysel gelişim planlarının çıkartılmasında, gerekse kişinin swot analizi mantığı ile güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit yönlerinin ele alınması ve bu yönlerinde nasıl yönetilebileceği ile ilgili bir aksiyon ortaya konulmalıdır.

Aksiyon planı yönetilirken, her bir aksiyon maddesinin uygulanma aşamasında da giriş-gelişme-sonuç mantığı ile izlenmelidir.  Her aksiyon kendi içinde takip edilmeli ve sonucunun nerelerle ilişkili olduğu ve de nasıl bir etkileşim ortaya çıkardığı/çıkaracağı belirlenmelidir.

Bu belirleme; olayı genel bir çerçevede değerlendirdiğimiz ve büyük resmi daha rahat okuyacağımız konusunda da şüphesiz ki bize genel bir kanaat sağlar.

İnsan Kaynakları gün geçtikçe artan öneme sahip olmasının yanı sıra varlığı ile her geçen gün önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Şundan dolayıdır ki;

İnsanlar artık işlerini sosyal yaşamlarının bir parçası haline getirmekte ve buda insanın sosyal yaşamının bir dengesi olmasını ve bu yönüyle de insanı ele almasını gerektiren önemli bir unsurdur.

İK adı üzerinde, İnsanın Kaynağını bulan, değerlendiren ve ondan maksimum fayda elde etmek isteyen bir alandır. Hal böyle olunca da insanı sadece iş üzerinden değil onu sosyal yaşamı üzerinden de değerlendirmek ve onun işe yansımasını göz önünde bulundurmakla da ilgili bir şeydir.

Hiçbir tek başına bir anlam ifade etmez. Bir şeyler başka şeylerle buluştuğunda anlam ve değer kazanır. Tıpkı kumun çimento ile karışması sonucu bir harç ortaya çıkar oda binayı ayakta tutmayı sağlar. Yaşamda birçok şey böyledir. Ağaç toprakla bir bütündür ve anlam kazanır.
İnsan da böyle sadece işi ile değil, işini aşkla yapması ve sosyal yaşamına bunu indirgemesi ve sosyal yaşamından almış olduğu güç ve enerji ile işine yeni bir boyut ve ahenk kazandırması kuşkusuz başarının ve ilerlemenin yegâne temelidir.

İnsan her yönü ile hayata hükmeder. Bazen üzüntüsü ve kederi onu başarılı olduğu bir alanda bir anda başarısız kılabilir. O yüzden motivasyon insanı ayakta tutan ve onun başarısının devamlılığı ve sürdürülebilirliği yönünden oldukça önemlidir. İnsan sosyal yaşamında başarı ise işinde de başarılıdır.

İşte sosyal yaşam eğrisinin işe yansıması ve sonuçları bu kadar açık ve nettir.

İnsan Kaynakları alanını farklı bir bakış açısı ile anlatmak ve anlamlandırmak onun zenginliğinden ve çok çeşitli dinamikleri içinde barındırmasından kaynaklanmaktadır.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, İnsanın olduğu her yerde İnsan Kaynakları vardır ve var olmaya devam edecektir.

 

1981 yılında doğdu. İstanbul’da lise eğitimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sertifika programlarına ve bir çok eğitime katıldıktan sonra, Kalite Yönetim Sistemleri, İletişim ve Satış&Pazarlama alanların da bir çok eğitim aldı. “Birey ve İş Geliştirme Projesi” kapsamında iş arayan ve meslek edinmek isteyen kişilere, mesleki deneyimlerini geliştirmek ve iş imkânı sağlamak amacıyla firmaların personel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan proje kapsamında yüzlerce firmanın personel talebini ve aynı doğrultuda yüzlerce iş arayan bireye iş imkanı sağlayan projeyi yürütmüştür. Bu proje ile birlikte onlarca lise ve üniversite öğrencilerine burs olanağının sağlanmasına aracılık etmiştir. Kurumsal organizasyonlar içinde İnsan Kaynakları alanında Yetkinlik Bazlı Mülakat, Kişilik Testlerinin uygulanması ve analiz edilmesi sonucu pozisyona göre işe yerleştirme, Performans Sistemi çalışması, Eğitim İhtiyaç Analizleri, Yetkinlik Analiz çalışmalarının yanı sıra Kalite Yönetim Sisteminin kurum içinde uygulanmasında ve sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulundu. İnsan Kaynakları Yönetiminde Uzmanlık alanı olarak; Performans Yönetimi, Kariyer Planlama, Eğitim Yönetimi, İşe Alım/Mülakat ve buna paralel olarak Kalite Yönetim Sistemi içerisinde bir çok çalışma ve projenin içerisinde görev yapmıştır. Bunun yanı sıra İnsan Kaynakları ve kişisel gelişim alanlarında bir çok yazı, makale, dergi, kitap vb. alanda ki sektörel gelişmeleri yakından takip etmekte olup, bu alanlarda yazıları ve çalışmaları bulunmaktadır. İKY’ nin vazgeçilmez temel taşı olan Davranışsal ve Yönetsel Yetkinliklerin belirlenmesi ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Sorularının oluşturulması yönünde de çalışmaları oldu. “Kişiliğinizi Tanıyın” adlı kitabını referans alarak farklı kişilik testlerinin analiz ve yorumlanması, buna yönelik kişilerde var olan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve bireylerde var olan zayıf özelliklerin güçlü yöne dönüştürülmesi yönünde bir çok çalışması oldu. Şu an Üretim sektöründe faaliyet gösteren Kurumsal bir Organizasyonda İnsan Kaynakları alanının farklı fonksiyonlarında çalışmalarına devam etmekte olup, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili gelişimleri ve buna bağlı sektörel değişimleri takip etmektedir.