Profesyonel is yaşantısına 1999 Fizik ve İngilizce öğretmenliği yaparak başladı. Akabinde kariyer hedefi doğrultusunda KVK’ da satış ve pazarlama departmanında çalıştı. İnsan Kaynakları ile tanışması 2002 yılın... [Devamı]

İş Analizi, Görev Tanımları ve İş Gereklilikleri Nedir?

İş Analizi, Görev Tanımları ve İş Gereklilikleri Nedir?

Doğru ve nitelikli personelinin seçilmesi, performans sisteminin kurulması, eğitim yönetim sisteminin etkin uygulanabilmesi gibi İK süreçleri için pozisyonların yapacağı işin ve sahip olması gerekli niteliklerin belirlenmesi gerekmekte. Çalışanların yapacağı işleri belirlenmesi için çeşitli yöntemlerle incelenmesi gerekmektedir.  Yapılan işler tek tek incelendiği gibi aynı işi yapan grupların incelenmesi ile de olabilir. Yapılan işlerin incelenmesi; gözlem, anket veya birebir görüşmelerle olabilir. İş analizi olarak adlandırılan bu bilimsel çalışma; işin özellikleri, incelikleri, o işin yapılması için gerekli olan nitelikleri araştırır. Bu çalışmanın sonucunda çalışanın görevleri, sorumlulukları, sahip olması gereken bilgi-becerileri ve zihinsel/fiziksel/davranışsal özellikler belirlenir.
İş analizi yaparken :

 • İşin gerekleri nelerdir?
 • İş nasıl yapılır?
 • İş ne zaman yapılır? Ne kadar sürer, tekrarlanır?
 • İş nerede yapılır?
 • İş neden yapılır?
 • İşi yaparken kullanması gereken donanım var mı? gibi temel sorulara cevap aranır.

İş Analizinin Amacı Nedir?

 • Gelecekte insan kaynakları planlamasını yapabilmek
 • İşe alımda sürecinde gerekli olan kriterleri belirleyebilmek
 • Eğitim ihtiyaçlarını planlayabilmek
 • Performans sisteminin standartlarını tespit edebilmek
 • Kariyer haritalarını çıkarabilmek
 • İşlere göre olması gereken çalışma koşullarını belirlemek ve düzeltebilmek
 • İş değerlemesi için her işin önemini ortaya çıkaracak teme bilgilere ulaşabilmek
 • Yasal düzenlemeler için temel bilgilere ulaşabilmek, süreci uygulayabilmek

Analiz çalışmalarında verinin klase edilmesi, iş süreçlerinde kullanılması için bir form kullanılması gereklidir. Bu formda aşağıda ki bilgiler vb. yer almalıdır.

İşin yapıldığı bölüm, işin unvanı, çalışanın ilk yöneticisinin unvanı, idari yöneticisi, işin özeti, işin yapılış biçimi, iş için gerekli olan araç-gereç, yabancı dil bilgisi, işin yapılması için gerekli donanım ve ekipman kullanım becerileri, iş için gerekli olan bireysel özellikler, işin gerektirdiği deneyim, yetkinlikler ve analizi kontrol edenlerin/hazırlayanların bilgisi yer almalıdır. Bu bilgiler çeşitlendirilmelidir.

 

İş Analizi çalışmalarının sonucunda tüm veri toparlanır ve kurum kültürü de dikkate alınarak iş tanımları ve iş gerekleri çıkarılır.

İş Tanımları Nedir?

İş tanımları o işin organizasyonda ki yerini ve önemini belirler. İş tanımları; iş analizi ile elde edilen bilgilerin sistematik ve bilinçli bir şekilde sunulmasıdır.

İş Tanımının Amaçları Nedir?
İş tanımlarının yapılmasının amacı işe ait kimliği belirlemektir. Ayrıca işin diğer ayrıntılı özetini ve diğer işlerle/seviyelerle ortak noktasını belirlemenin yanında ayıran yönlerini de belirler.  İş tanımlarında işi yapan değil iş kendisi açık bir şekilde tanımlanmalıdır.

 • İşin yapılma amacını belirlemek
 • İşin yapılması için gerekli yetenek ve sorumlulukları saptamak
 • İşin diğer işlerle ve birimlerle ilişkisini belirlemek
 • İşin şartlarını tüm çalışanlar açısından belirli hale getirmek

İş Gerekleri Nedir?
İş gereklilikleri iş analizinin bir uzantısıdır ve farklıdır. İş gerekleri; bir işin için yapılması için o işi yapacak çalışanın sahip olması gereken özellikler, yetenek ve becerilerdir. Yani iş gerekleri, çalışanda aranacak duygusal, fiziksel, davranışsal ve zihinsel özelliklerin belirtildiği bir çalışmadır. İş gereklilikleri çalışan profilini tanımlar, işi değil.

Fiziksel Özellikler      : İşin gerçekleşmesi için çalışanda olması gerekli olan bedensel özellikler
Zihinsel Özellikler      : Planlama yeteneği, analitik düşünme gibi yetkinlikler
Duygusal                : Sosyalleşme, çevresi ile iletişim, dinleme-dinletme   vb. becerileri
Davranışsal Özellikler: Kişinin iş hayatında bilgisini ve kimliğini ne ölçüde davranışa ve işe yansıttığını gösteren özellikler

Profesyonel is yaşantısına 1999 Fizik ve İngilizce öğretmenliği yaparak başladı. Akabinde kariyer hedefi doğrultusunda KVK’ da satış ve pazarlama departmanında çalıştı. İnsan Kaynakları ile tanışması 2002 yılındadır. Koçbank’ ta kısa süreli şube deneyiminin ardından İnsan Kaynakları & Eğitim departmanında aldığı görev DHL İnsan Kaynakları Departmanı’ na geçmesiyle sonlandı. TEB İnsan Kaynakları & Eğitim departmanında başlayan görevi İnsan Kaynakları Bölge sorumlusu olarak devam etti. 2010 başından itibaren, insan yönetimi alanında çalışan ve İK ile ilgili "nitelikli ve doğru" bilgiye erişmek isteyen profesyonellerin buluşma ve paylaşım noktası olmayı amaç edinen www.ikpaylasim.com İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşım Platformu’ nu kurmuştur. İk profesyonellerinin mesleki gelişimini sağlamak üzere eğitimler düzenleyip, kurumsal eğitim, danışmanlık hizmetlerini veren ve çeşitli paylaşımlarla ik profesyonellerinin gelişimlerini desteklemeye devam etmektedir. CV Check Up ile özgeçmiş danışmanlığı yaparak profesyonellere özgeçmişlerinin hedeflerine ve özgeleceklerine uygun yazılmasını sağlayarak, kariyerlerinin gelişimini sağlamak adına profesyonellere kariyer danışmanlığı hizmeti vermektedir. Çalışmalarında aldığı koçluk eğitimi ile koçluk becerilerini de kullanmakla birlikte, kariyer koçluğu da yapmaktadır. Peryön’ de eğitimlerin gerçekleşmesi için yapılan çalışmalarda gönüllü olarak çalışmaların yanında Meslek Standartları Projesinin yürütülmesi ve bitirilmesini sağlamıştır. İK mesleklerinin tüm çalışmalarının yürütülmesi yanında 4 meslek standardı yine proje dâhilinde yazmıştır. Çeşitli kurumlarda İnsan Kaynakları ile ilgili konularda eğitim vermeye devam etmekle birlikte organizasyonun yapılanması projelerinde İnsan Kaynakları danışmanı olarak yer almaktadır. Üniversitelerde ve çeşitli platformlarda CV yazma, Kariyer Hedefi belirleme gibi çeşitli kariyerle ilgili konularda eğitim vermekte, gençlerin iş arayışı sürecini desteklemektedir. Amacı mesleğin gelişimini sağlamak olan İKAGED – İnsan Kaynakları Gelişim Derneğinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 1977 doğumlu, Esra Kemer Tülü, 1999 yıllı Marmara Üniversitesi – Atatürk Eği. Fak. Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun, Oğuz & Mira’ nın annesidir.