İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ ndeki lisans eğitimi sonrasında İngiltere’de Strathclyde Üniversitesi’ nde Uluslararası Otel Yöneticiliği alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Ulusal ve ulu... [Devamı]

İŞ HAYATINDA YARATICILIK

İŞ HAYATINDA YARATICILIK

Creativity

3 günlük iş gezinizden yeni döndünüz. Henüz cevaplayamadığınız 100’den fazla

"acil" ibareli elektronik postanız var. Bir yandan da hafta sonu gelecek olan "fam trip" için hazırlık yapmanız gerekiyor. Az önce yöneticinizden saat 15:00‘de gerçekleşecek olan yeni paket servisler konulu beyin fırtınası toplantısı için davet aldınız. Sizin bu toplantıda mutlaka olmanızı ve yeni geliştireceğiniz servisler için yaratıcılığınızı göstermenizi istiyor…Sıkıldınız,huzursuzsunuz !

 

Bugüne kadar katıldığınız kaç beyin fırtınası toplantısında yeni bir fikir üretemeyip bu durumun –

iğer katılımcılar tarafından farkına varılmamasını dilediniz? Ya da isteksizce fikirler üretip içten içe verdiğiniz fikirlerin aslında pek de bir değişiklik yaratmayacağını düşündünüz? Benzer durumlarla

sıkça karşı karşıya kalıyor musunuz? İnanın yalnız değilsiniz. Böyle bir durumla nasıl başa çıkacağız, iş yapma süreçlerimizi nasıl iyileştirecek, körelen

yaratıcılığımızı ortaya çıkararak rakiplerimizden nasıl farklılaşacağız.

 

Yaratıcılık, tarih boyunca insanlığın hep gündeminde olmuş bir konudur. Antik Roma ve Yunanistan'da yaratıcılığın insana ait bir beceri olmadığı düşünülüyordu. Bu dönemde inanış, insana refakat eden kutsal bir ruhun var olduğu yönündeydi. Yunanlılar buna "demon" Romalılar ise "genius" diyorlardı. Bu "ruhlar" zaman zaman ortaya çıkıp sanatçıya yaptığı eserde yardım ediyordu. Sokrates bilgeliğinin kendi "demon"undan geldiğine

inanıyordu. 19. yüzyılda ve hatta 20. yüzyılda ise yaratıcı insanların üst düzey sanatçıların dar bir bakış açısıyla akıl sağlığı problemleri olduğu, hatta biraz da "kaçık" oldukları söylendi.

 

Bugünün iş dünyasında ise yaratıcılık aranılan önemli bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. Girişimciler yaratıcılıkları ile hepimizin imrendiği ürün ve servislerle beğeni topluyorlar. Yaratıcı olabilmek her zamankinden daha da önemli !

Peki çok sevdiğimiz işimizi yaparken yaratıcı olmayı nasıl başaracağız? Endişelerimizden uzaklaşıp daha odaklı bir şekilde üretmeye nasıl devam edeceğiz?

 Pozitif psikolojinin liderlerinden, araştırmacı yazar Michael Csikszenmihalyi "akış" teorisinde insanlarda mutluluk ve yaratıcılığın gerekliliklerini ve akışta olmanın kişiye nasıl hissettireceğini şöyle tanımlıyor.

 

Yaptığımız iş ile tamamiyle iç içe olmak – odaklanmak

 

Esriklik hali –günlük işlerimizin / gerçeklerin dışında olabilmek

 

Netlik – neyin nasıl yapılacağını ve bizim ne kadar iyi yaptığımızın farkında olmak

 

İşin yapılabilirliğini bilmek – becerilerimizin işi yapmaya yeterli olduğunu bilmek

 

Sakinlik / huzur duygusu – ego sınırlarının ötesine çıkmak, kişinin kendi ile ilgiliendişelerinden kurtulması.

 

Zaman kavramının dışında olmak – tamamiyle ana odaklanmak,

 

İç motivasyon –akışın oluştuduğu  şey, kendi kendinin ödülü olur.

 

M. Csikszenmihalyi bu bulgularını farklı kültür ve öğretilerden gelen 8 binden fazla kişiyle yaptığı mülakatlarla ortaya koyuyor.

 

 Günlük yaşamınızı akış içersinde tutmak sizin yaratıcılığınızı arttıracak ve böylelikle birikmiş tecrübelerinizi"yaratıcılığa" çevirebileceksiniz.

 Siz yaratıcı bir yönetici nasıl olabilirsiniz? Yaratıcı yöneticiler neler yapar?

 

İşte işinize yarayacak birkaç öneri:

 

Meraklı olun, diğerlerinden farklı düşünün.

 

Yargıyı geciktirin, yargılamadan önce iyi dinleyin.

 

Esnek düşünün.

 

Spontan olun.

 

Sentez yapın, tecrübelerinizi kullanın.

 

Sorunların ortaya çıkmasını beklemeyin.

 

İş süreçlerinizidenetleyin ve   olası darboğazları belirleyin.

 

Unutmayın"yaratıcılık" sadece yetenekli olmak veya becerilere sahip olmak demek değildir, "kişisel farkındalık" yaratıcılığın temel gerekliliklerindendir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ ndeki lisans eğitimi sonrasında İngiltere’de Strathclyde Üniversitesi’ nde Uluslararası Otel Yöneticiliği alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası şirketlerde 17 yıl satış ve pazarlama alanlarında farklı pozisyonlarda görev almış, önemli otel zincirlerinde üst düzey yöneticilik tecrübelerini, son yıllarda ilgi duyduğu koçluk deneyimleri ile birleştirerek ekiplere liderlik yapmıştır. Sürekli gelişim için yaratıcılık ve rehberliğe odaklı bir liderlik biçimine inanan Ömür Yeker, çeşitli etkinliklerde pazarlama, hizmet yönetimi, liderlik ve koçluk üzerine misafir konuşmacı olarak yer almıştır. Ömür Yeker, B-rain Team Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucu ortağı ve Genel Müdürüdür. SITE Türkiye Derneğinin başkanlığını yapmaktadır. Aktif görevlerinin yanı sıra, kişisel gelişim koçluğu, ve danışmanlık da yapmaktadır.