İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

İŞ HUKUKU, BORDROLAMA VE SGK UYGULAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ HUKUKU, BORDROLAMA VE SGK UYGULAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI

hesap-kitapŞirketlerde İnsan Kaynağının Yönetiminde, Yönetim süreçleri ile iş yasası, borçlar kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Son bir yılda 4857 sayılı İş kanununda yapılacak değişiklikler,6098 sayılı yeni borçlar kanunun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi, iş yasalarında yapılması planlanan değişiklikler, kıdem tazminatı fonu, iş sağlığı ve güvenliği konularının ayrı bir yasa haline getirilmesi kavramları ile çalışma hayatında önemli yapısal değişimleri de zorunlu hale getirmektedir. Bu eğitim ile yapılan ve yapılacak olan tüm yasal değişikliklere İnsan Kaynakları yönetim sisteminde yapılması gereken değişiklikler katılımcılarla paylaşılacaktır.

 

EĞİTİM ADI                : İŞ HUKUKU, BORDROLAMA VE SGK UYGULAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİM TARİHLERİ   : 12-13-19-20 TEMMUZ 2014  – Kozyatağı / İstanbul

EĞİTİM SÜRESİ         : 4 Gün – 09:00 – 12:30 / 14 Saat

EĞİTMEN                    : Şakir GÜLSEVER

KİMLER KATILABİLİR : İK'da uzmanlaşmak isteyenler, personel özlük işleri ve bordro uygulamalarında bilgi ve uygulama becerisi kazanmak isteyen herkes

 EĞİTİM YERİ             : Kozyatağı / İstanbul

Eğitim kayıt ve talepleriniz için esra@ikpaylasim.com veya 05422898582 ile iletişime geçebilir, soru ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Ön kaydınızın yapılması için lütfen bilgi veriniz.Eğitimin açılmasının kesinleşmesiyle ile birlikte katılımcılarımıza bilgi verilecektir.

Eğitim yerinin değişme hakkı İkpaylasim İnsan Kaynakları Danışmanlık/Koçluk' ta olup, talep eden katılımcılara yer değişikliği bilgisi verilecektir.

 

EĞİTİMLE İLGİLİ ORGANİZASYONEL BİLGİ ALMAK ve ÖNKAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

EĞİTİM KESİN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Bu eğitim Indense Eğitim ve Dış Kaynak Hizmetleri ile beraber planlanmakta olup, İkpaylasim üyelerine %5 indirim yapılacaktır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

MODÜL I – İŞ YASALARI İLE ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALARI

İŞ YASASI VE UYGULAMALARI

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fonksiyonları,
 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı,
 • İK uygulamaları ve ilgili Yasalar Temel Kavramları,
 • Son değişikliklerin iş yasasına etkileri,
 • İş sözleşmeleri ile Kıdem ve ihbar tazminatları,
 • İş Yasası maddelerine genel uygulama bakışı,
 • İş sözleşmesi yapılması, yasaya aykırı düzenlenen sözleşmeler,
 • Personel Yönetimi ile İş Hukuku İlişkisi kurulması,
 • Etkin Dokümantasyon Hazırlanması
 • İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı,
 • Alt İşverenlik Uygulamaları, işyeri açılması, asıl işveren sorumlulukları,
 • İşyeri açılması bildirimleri ve hazırlanması gerekli belgeler,
 • Personel Bildirimlerinin zamanı ve çalışma şekline göre bildirim şekli,
 • İş Sözleşmesi Çeşitleri, yapılması ve hükümleri,
 • Personelin Deneme ve Değerlendirme Süreci,
 • Uygulamalara ile ilgili Yargıtay Kararları ve sonuçları
 • 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunun getirdiği yenilikler, sorumluluklar,
 • Yeni İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun getirdiği yükümlülükler
İŞ YASASI VE ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMA BELGELERİ

 • Personel özlük dosyası düzenleme gerekleri ve belgeler
 • Yıllık izin hakkı, süreler ve kullanımı ve işverenin yönetim hakkı,
 • İnsan kaynakları Yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve oryantasyon el kitabı,
 • İnsan Kaynakları birimlerinin yapması gereken uygulamalar
 • Personelin işten ayrılma süreci yönetimi,
 • Ağır ve tehlikeli işlerde personel çalışması alınması gereken tedbirler

 

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SORUNLARI
İş sözleşmelerinin sona erdirilmesi için yapılması gereken çalışmalar 
Sözleşmenin feshinde usul ve uyulması gereken kurallar
İhbar önelleri bakımından yasa uygulamaları ve sözleşmenin feshi,
Haklı nedenle işçi ve işverenin sözleşmeleri feshi ve sonuçları,
Yazılı savunma alma, uyarı vermede İK süreçleri uygulamaları,
Bildirimlerin yapılma şekli ve yapılamayan bildirimlerin sorunları,
İşten çıkarma ve işe iade kararları uygulamaları, Kötü niyet tazminatı;
İş güvencesi ve işe iadenin sonuçları, Toplu işten çıkarma ve sonuçları
İş sözleşmelerinin yeni kanunlar çerçevesinde sona erdirilmesi,

MODÜL II – SİGORTA VE BORDRO UYGULAMALARI

 • Ücret şekillerine göre tatil ücreti, Tatil ücretine girmeyen kısımlar
 • Personelin sigorta yapılması,
 • İş Sözleşmesi ve ödeme şekillerine göre bordro hesabı
 • Bordro Parametreleri,
 • SGK ve Vergi Matrahına giren Ödemeler, istisnalar
 • Ücret Şekilleri ve bordro konulması, sonuçları,
 • Netten brüte ve brütten nete ödemelerin hesaplanması,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama ve bordroya konulması,
 • Aylık bordro hesabı ve işten çıkış bordrosu hesabı
 • AGİ hesaplama Yöntemi,
 • İşveren özel Sağlık ve BES sigortaları hesaplaması ve bordroya konması,
 • İşçi Şahıs Sigortaları ve BES ödemelerinin bordroya konması ve hesaplanması,
 • GSS Uygulaması Part- time çalışmada bordro yapılması
 • Devreden Sigorta matrahı ve bordro yapılması
 • Geçici iş göremezlikte bordro yapılması ve sonuçları,
 • Ödeme çeşitlerinin bordroya konması ve istisnaların hesaplanması,
 • Kümülatif vergi matrahı ve kullanılması
 • SGK bakımından sigorta ve bordrolardaki yanıltıcı beyanların sonuçları,
 • İşten çıkışlar ve yapılacak çalışmalar
 • Bordro örnekleri ile ilgili Workshoplar 
 • Bordro ile ilgili Yargıtay kararları

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com