logo header
 

12 – 20 TEMMUZ 2014, İSTANBUL
196px image
İş Hukuku, Bordrolama ve SGK Uygulamaları Sertifika Programı
Şakir Gülsever / 2 Haftasonu – 4 Gün / 09:00 – 12:30 saatleri arasında
Şirketlerde İnsan Kaynağının Yönetiminde, Yönetim süreçleri ile iş yasası, borçlar kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda 4857 sayılı İş kanununda yapılan değişiklikler, 6098 sayılı yeni borçlar kanunun yürürlüğe girmesi, iş yasalarında yapılması planlanan değişiklikler, kıdem tazminatı fonu, iş sağlığı ve güvenliği konularının ayrı bir yasa haline getirilmesi kavramları ile çalışma hayatında önemli yapısal değişimleri de zorunlu hale getirmektedir.
view
 

24 TEMMUZ 2014, İSTANBUL
196px image
Yıllık İzin & Tatil Uygulamaları ve İlgili Yargıtay Kararları Eğitimi
Şakir Gülsever / 10:00 – 15:00 saatleri arasında
Şirketlerde yıllık izin kullanımlarında işveren-işçi arasında yaşanan sorunlar yaşanmaktadır. Yıllık izinlerin yasaya aykırı bölünmesi ve kullanımlarının belgelendirilmesi konusunda denetimlerde ortaya çıkan riskler önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bilhassa yeni borçlar yasası, İSG kanunlarında yapılan değişiklikler, SGK tarafından risklerin işverenlere & çalışanlara yansıtma karar ve uygulamaları gelecekte önemli sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. İzin kullanmayan personel veya işverenin eksiklikleri için idari para cezaları kesilmekte ve iş kazaları riskleri işverenlere fatura edilmektedir. Bu konulardaki Yargıtay kararları esas alınarak incelenmesi ve değerlendirilmesi için eğitim düzenlenmiştir.
view

14 AĞUSTOS 2014, İSTANBUL
196px image
Yeni Torba Yasanın Çalışma Hayatına Getirdiği/Getireceği Değişiklikler Çalıştayı
İsa Karakaş / 10:00 – 15:00 saatleri arasında
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanun ile Yapılan/Yapılacak Değişiklikler

  • Yeni yapılan en son değişiklikler bağlamında Alt İşveren-Üst İşveren ilişkisi ve yapılması gerekenler
  • İŞE İADE DAVALARINA ilişkin yapılan değişiklikler ve yapılması gerekenler
  • SGK uygulamaları ve işlemlerinde yapılan değişiklikler
  • Yabancıların çalışma iznine ilişkin yapılan değişiklikler
  • SGK, meslek kodu uygulaması ile birlikte işverenlere yönelik uygulanacak yaptırımlar ile yapılması gereken işlemler
  • Torba Kanun; SGK primlerinin yapılandırılması
  • YENİ İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatı bağlamında SGK iş kazası ve meslek hastalığı denetimlerinde risk değerlendirmelerinin geçerliliği özelik arz eden durumlar
  • Başta ücret ödeme bordroları ve yevmiye defterleri olmak üzere İşyeri kayıt ve belgelerinin yasal mevzuata uygun hale getirilmesi, teftişe hazırlanması ve özellikli diğer durumlar
  • İdari para cezaları ve prim ve diğer SGK uygulamalarında İTİRAZ ve Dava yollarında usul ve esaslar, özellikli durumlar,
  • Soru-cevap
view

TEMMUZ 2014 İş Hukuku
E-Bülteni (1. Bülten)
Sayfa düzgün görüntülenemiyorsa tıklayınız.
 
 
İK Paylaşım