Merve Tepeli Yürüten

Merve Tepeli Yürüten 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Ahmet Şimşek Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kogni... [Devamı]

İŞ YAŞAMINDA HAYIR

İŞ YAŞAMINDA HAYIR


Toplumlar; büyük direnişler, büyük hayırlarla var oluyorlardı. Mücadeleler, seçimler, yaşanılan hayatın anlamlandırılmasının bir yoluydu büyük hayırlar. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bireysel hayırların arttığını gözlemlemekteyiz. Toplum içindeki birçok alandaki bölünmeler, beraber hareket etme imkânını da azaltmasıyla, insanlar, yaşamlarını daha bireysel sürdürmeye başladılar. Artık, bireysel varoluşlarını, bireysel hayırlarla desteklemeye başladılar. Korku, kaygı ve endişelerini bireysel hareketlerle onarmaya başladılar. Kimlik ve rollerin oluşumu açısından, bireysel hayırlar önemli bir aracılık görevini üstlendiler. Duygu ve düşüncelerin açığa çıkması, tepkilerin daha özgürleşebilmesi için “bireysel hayır” deme yolunu tercih ettiler.

İnsan, hayatının anlamını, varoluş ve mücadeleyle oluşturuyor. İnsanın ben de varım diyebilmesi; farkına varılma, kabul edilme, sevilme, özlenme değerli olma ve en önemlisi güçlü olmasıyla destekleniyor. Bireysel varoluşunu özgürleşerek ve seçim yaparak inşa ediyor. Bireysel varoluş, insanın kendisine, topluma ve yaşama bakışıdır, yaptığı eylem ve hareketlerdir. “Hayır demek”,varoluşun önemli bir hareketi, eylemidir. Var olamamak sorunsalı, korku ve kaygıyı beraberinde getirir. Özgürleşemeyen, seçim yapamayan, yaşayamayan insan, özsaygısını, özgüvenini kaybetmeye başlar. “Hayır demek”, varolmaktır.Patrona Hayır! İş hayatında özellikle hiyerarşik bir düzen içerisinde “hayır” ı kullanmanın hem olumlu hem olumsuz neticeleri olabilir. İyi kurgulanmış bir “hayır”ın, kullanılması durumunda, sonucun olumlu olmasını beklemek mümkündür. Burada hayır’ ın, neden, nasıl, ne şekilde söyleniyor olması önemlidir. Örneğin bir kurumda çalışan bir bireyin yeri geldiğinde patronuna hayır diyebilmesi neden hayır dediği, nasıl ve ne şekilde tepkisini belirttiği oldukça önemlidir. Bu gibi noktalara dikkat edilmesi durumunda sonuçların olumsuz olma ihtimali daha düşüktür. Bireysel tepkisini göstermiş olan birey, psikolojik açıdan kendini daha güvenli, daha güçlü hissedecektir. Ruh sağlığımızın korunması açısından da, bu unsurlar oldukça önemlidir.


Psk. Merve Tepeli Yürüten

Mira Danışmanlık

Merve Tepeli Yürüten 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Ahmet Şimşek Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kognitif ve Davranışçı Terapiler, Aile ve Çift Terapileri, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri eğitimlerini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoloji Laboratuvarında 3 yıl boyunca Psikolojik Testler üzerine eğitim aldı. Sırasıyla Fransız Lape Hastanesi, Anadolu Ruh Sağlığı Merkezi, Türkmed Diyaliz Merkezi, İsviçre Hastanesi ve Göztepe Şafak Hastanesi'nde Psikolog olarak görev aldı. Psikoloji çalışmalarının yanısıra, Association For Coaching resmi kurumsal üyesi olan The Coaching Institude tarafından verilen Yaşam Koçluğu, Kurumsal Koçluk ve Yönetici Koçluğu eğitimlerini tamamladı. Association For Coaching(London) tarafından düzenlenen Embracing Excellence, Ethics in Coaching başlıklı eğitim ve seminerlere katıldı. Psikoloji ve Koçluğu bir bütün olarak düşünen Merve Tepeli Yürüten, mezun koçlara yönelik "koçlar için psikoloji" başlıklı eğitimler düzenledi. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunan Merve Tepeli Yürüten, Türk Psikologlar Derneği, Association For Coaching üyesidir. Koçluk Platformu Türkiye kurucu üyesidir. 2008 yılında kurduğu Mira Danışmanlık'ta bireysel psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetlerinin yanısıra, psikoloji ve koçluk üzerine eğitimler düzenlemekte, çalışan destek ve gelişim programları hazırlamakta, bireylere ve kurumlara yönelik danışmanlık, koçluk ve mentorluk hizmetleri vermektedir.