Av. Simin Yalçıntaş

Av. Simin Yalçıntaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak sözleşmeler hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında... [Devamı]

İşe Sık Sık Geç Gelen Çalışanın Sözleşmesinin Feshi

İşe Sık Sık Geç Gelen Çalışanın Sözleşmesinin Feshi

 

Çalışma yaşamında sıklıkla yaşanan problemlerden biri şüphesiz, işyerine geç gelen çalışanların varlığıdır. Peki işverenler işe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren çalışanların sözleşmelerini bu nedenle feshedebilir mi? Feshedebilirlerse nasıl?

 

Yargıtay, işe sıklıkla geç gelinmesi halinde çalışanın tazminatları ödenerek iş sözleşmesinin feshedilmesini aramaktadır. Bu durumda, iş hukukunda "geçerli nedenle fesih" olarak adlandırılan feshin şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getirmiş olan çalışanın sözleşmesi feshedilirken öncelikle yazılı savunması alınarak geç gelme gerekçesi sorulmalıdır. Ardından bir yazılı fesih bildirimi hazırlanarak bu fesih bildiriminde, işe devamlı olarak geç geldiği, daha önce bu nedenle pek çok kez yazılı/sözlü uyarı aldığı, ancak kendisine yapılan uyarılara rağmen işe geç gelme alışkanlığından vazgeçmediği ve varsa diğer sebepler ayrıntılı olarak yazılmalı ve çalışana tebliğ edilmelidir.

 

Hazırlayacağınız bu fesih bildiriminin güçlü olması, çalışanın daha sonra işe iade davası açma riskine karşı oldukça önemlidir. Fesihten önce çalışanın yazılı savunmasının alınması bir zorunluluktur. Aksi halde çalışan tarafından dava açılması halinde, yapılan fesih geçersiz sayılacak ve çalışan mahkeme tarafından işe iade edilecektir.

Sözleşmesini feshederken dilerseniz çalışana kanuni ihbar önelini vererek sözleşmesinin ihbar süresinin bitiminde sona ereceğini bildirebilirsiniz. Ancak çalışanı derhal işten çıkarmak isterseniz, kanuni ihbar süresine denk düşen ücretini (ihbar tazminatını) ödemeniz gerekir. Çalışan işyerinde bir yıllık çalışma süresini, aralıklarla dahi olsa tamamlamışsa, çalışana kıdem tazminatı da ödenecektir.

 

Feshi gerçekleştirmeden önce, çalışanın bu konuda yazılı uyarı aldığından ve varsa işe giriş-çıkış kayıtlarından söz konusu çalışanın geç geldiğinin tespit edilebilir olduğundan da emin olmak gerekir. Çünkü çalışan işe iade davası açtığında, ispat yükü işverende olacağı için, işverenin çalışanın işe geç geldiğini, daha önce aldığı yazılı uyarılar veya işe giriş-çıkış kayıtlarına dayanarak ispatlaması gerekecektir. İşverenin elinde işe geç gelindiğini ispatlayabilecek belgeler bulunmuyorsa, feshe gitmeden önce çalışana en az iki-üç kez geç gelmesi sebebiyle yazılı uyarı verilmeli, son işe geç gelme olayıyla birlikte de feshe gidilmelidir.

 
 

Av. Simin Yalçıntaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak sözleşmeler hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Bu kapsamda işe alım, iş sözleşmesi hazırlanması, performans değerlendirmesi, performans yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin feshi, yabancıların çalışması gibi konularda önleyici danışmanlık hizmeti vermekte ve iş davalarının takibini yapmaktadır.