AMAÇ                                               :Değişen 6331 Sayılı İSG Kanunun İK’ ya yansımasını ve iş süreçlerine etkisinin aktarılması

KİMLER KATILABİLİR/KAPASİTE  :İnsan Kaynakları uzmanları ve ilgili çalışanlar

EĞİTMEN                                          :Av. Cüneyt Alihan Danar

EĞİTİM SÜRESİ                              : 1 Gün – 09:30 – 17:30

EĞİTİM YÖNTEMİ                           :Bilgi aktarımı, soru-cevap

İÇERİK

1.    6331 SAYILI İSG KANUNU'NUN GETİRDİKLERİ

 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Göre Firma Ortaklarının ve İmza Yetkisi Olan  
 • Yöneticilerin Hukuki Sorumlulukları Var mı?
 • Hukuki Sorumluluklar Yerine Getirilmezse İşletmelere ve Firma Yöneticilerine Ne Gibi Yaptırımlar Var, Hapis Cezası Var mı?
 • İşyeri Çalışma Şartları Uygun Değilse, Yeni Mevzuata Göre Çalışanların Hakları Neler?
 • Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir?
 • İşverenin Genel Yükümlülüğü Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir?
 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İdari Para Cezaları Neler?
 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Göre Hangi İşyerlerine Risk Değerlendirme
  Zorunluluğu Getiriliyor?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilciliği Kavramı Nedir? İşletmedeki Yaptırımı Neler? 
 • İş Güvenliği Uzmanlarının İşverenlere Karşı Sorumluluğu Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisinin Kriterleri Neler?
 • İşyerlerinin Tehlike Sınıflarına Göre mi Uzman Çalıştırılacak?
 • İş Güvenliği Uzmanı Kim Olacak Yetkiyi Nereden Alacak?
 • İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Neler?
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılması Gereken Bildirimler Nelerdir?

 

 

2.    İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ

 • İş Kanunu'ndaki iş sağlığı ve güvenliği hükümleri kalkıyor mu?
 • 6331 sayılı İSGK' nın alt işverenliğe etkisi nedir?
 • İş güvenliği uzmanlarının mevcut sertifikaları ne olacak?

 

3.    İK UYGULAMALARI

 • 6331 sayılı İSGK'nın İK uygulamalarına etkisi nedir?
 • Yeni belgeler hazırlanması gerekiyor mu?