İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

İSTİHARAT RAPORLARINDA SAĞLIK KURULU ONAY GEREKTİREN SÜRE

İSTİHARAT RAPORLARINDA SAĞLIK KURULU ONAY GEREKTİREN SÜRE

İstirahat raporlarında sağlık kurulu onayı gerektiren süre nedir?

Sigortalılara tek bir doktor tarafından kesintisiz en çok 10 günlük rapor verilebilmektedir. Raporda belirtilmiş olması şartı ile, kontrol muayenesi sonrası bu süre 20 güne kadar uzayabilmekte, 20 günü aşan raporların sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Sigortalılara bir yıl içinde tek bir doktor tarafından verilebilecek rapor süresi 40 gün olabilmekte, bu süreyi aşan durumlarda sağlık kurulu onayı gerekmektedir.

SGK tarafından yayınlanan 5510 Sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları konulu genelgede yer verilen açıklama aşağıdaki gibidir. Ayaktan tedavilerde hizmet akdiyle bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir.

Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com