Av. Simin Yalçıntaş

Av. Simin Yalçıntaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak sözleşmeler hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında... [Devamı]

İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA HER ZAMAN EŞİT ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR

İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA HER ZAMAN EŞİT ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR

İş Kanunu hükümlerine göre işveren bütün çalışanlarına eşit davranma borcu altındadır. İşverenler, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışanları ile kısmi süreli çalışanları arasında farklı işlem yapamaz. İşverenin eşit davranma borcuna aykırılık hallerinde işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Eşit davranma ilkesine aykırılık hallerinde bu durumu işçi ispat etmekle yükümlüdür.

 İşveren özellikle şu konularda çalışanları arasında (kural olarak) ayrımcılık yapamaz:

–        Belirli süreli sözleşmeyle çalışan ve belirsiz süreli sözleşmeyle çalışanlar arasında ayrımcılık yapılamaz

–        Tam süreli çalışanla kısmi zamanlı çalışan arasında ayrımcılık yapamaz.

–        Kadın çalışanla erkek çalışan arasında ayrımcılık yapamaz.

–        Eşit işte çalışanlar yönünde ücrette ayrımcılık yapamaz.

–        İkramiye ve sağlık sigortası gibi sosyal yardımlar bakımından ayrımcılık yapamaz.

Ancak eşit davranma borcu, tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesi de demek değildir. Yani işveren için her durumda mutlak bir eşit davranma ilkesinden söz edilemez. Bu ilke, eşit durumdaki çalışanların, farklı işleme tabi tutulmasını önlemek amacıyla getirilmiştir. Yargıtay da “esaslı nedenler” ve “biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu kılması” gibi belli bazı durumlarda işverenin çalışanları arasında farklı uygulamalar yapabileceğini kabul etmektedir.

Örneğin; işveren tarafından alınan hizmetin karşılığı olarak çalışana ödenen ücret, çalışanlar arasında tecrübeye, donanıma, kıdeme göre farklılık gösterebilir. İşverenler yalnızca, eşit iş gören çalışanlarına eşit ücret vermek zorundadır.

Sosyal yardımlar konusunda ise, belirli süreli-belirsiz süreli ayırımı yapılmaksızın tüm çalışanlara sosyal yardım sağlanmalıdır. Örneğin; işyerinde grup sağlık sigortası uygulaması bulunmaktaysa, belirli-belirsiz süreli veya kısmi-tam zamanlı çalışanların hepsine sağlık sigortası yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu konuda çalışanlar arasında ayrım yapılmasını haklı kılan somut bir neden bulunmaktaysa, sosyal yardımlar konusunda çalışanlar arasında ayırım yapılabilir. Böyle bir neden bulunmamasına rağmen, özel sağlık sigortasından yararlanamayan çalışanlar, 4 aylık ücretlerini tazminat olarak alabilir ve emsallerine ödenen sağlık sigortası primlerinin geçmişe dönük olarak yatırılmasını talep edebilirler.

Saygılarımla, iyi haftalar dilerim.

Av. Simin Yalçıntaş

Av. Simin Yalçıntaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukat olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak sözleşmeler hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Bu kapsamda işe alım, iş sözleşmesi hazırlanması, performans değerlendirmesi, performans yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin feshi, yabancıların çalışması gibi konularda önleyici danışmanlık hizmeti vermekte ve iş davalarının takibini yapmaktadır.