İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

JCI SAMSUN' DAN MOBİNG FİLMİ

JCI SAMSUN' DAN MOBİNG FİLMİ

Sosyal ağlarda yapılan paylaşımlardan mobingi anlatan bir kısa film ile karşılaştım.  Bölgesel olarak çalışan bir STK’ nın üzerinde çalışması ve hazırlaması daha da çok ilgimi çekti. Günden güne İnsan Kaynakları ve mobing hakkında bilinçlenen profesyonellerin olması çok keyif verici. Filmi izledikten sonra hemen JCI Samsun ile iletişime geçtim ve teknolojinin nimetlerini kullanarak internet üzerinden sohpet etme şansımız oldu. İşte sorular cevaplar. (Metin bölümünü yazıya döktükleri için tekrar teşekkürler)


JCI; Junior Chamber İnternational’ın kısaltması olup, 124 ülkede faaliyet gösteren Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonunun marka ismidir. Federasyon dünya genelinde kısaca JCI ismi ile tanınmaktadır. Türkiye’ de ise Genç Liderler ve Girişimciler (JCI ) Derneği olarak pek çok ilde 30’u aşkın şube ile faaliyetini sürdürmektedir. JCI’ın üyeleri 18-40 yaş arasındaki her meslekten yaratıcı, cesur, genç, girişimci ve toplumcu kişilerden oluşmaktadır.

Samsun JCI hakkında detay bilgi almak için : http:// jcisamsun.org/

 

———————————————————————————————————–

 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

 

İsmim Burçin YAŞAR ALTINSOY.1980 Samsun doğumluyum. 1998 yılında Samsun Anadolu Lisesi’nden 2003 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum.  Stajyer Avukatlık dönemimin ardından 2004 yılından beri mesleğime Samsun’da devam etmekteyim.

Mesleki çalışma alanlarım; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,  Tazminat hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra / İflas hukuku ve Sözleşmelerden oluşmaktadır. Profesyonel kimliğimi geliştirecek eğitimlere devam ediyorum.  Ulusal ve uluslararası arenalarda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim ve denetim mekanizmalarında aktif görev aldım.  Gürkan Altınsoy ile evliyim.

JCI’daki göreviniz nedir? Daha önce hangi görevlerde bulundunuz?

 

2004 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışıyorum.

2008 yılından itibaren sırasıyla JCI Samsun’un Kurucu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterliği ve EVP’liği görevlerinden deruhte ederek 2012 yılı itibariyle JCI Samsun Şube Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 2012 yılında başkanlığım süresince bana eşlik edecek değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım Sn. Kübra ERKAN, Sn. Osman ÖZKOÇ, Sn. Tutku ÖZKOÇ, Sn. Elvan TÜRK EĞRİBEL, Sn. Turan GÜNGÖR ve Sn. Serkan ACAR’a da sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek isterim.

Mobing ile ilgili bu filmi çekmek nerden aklınıza geldi? İlgi görüyor mu?

Mobing henüz çok yen bir kavram ve bu panelde algıya kolaylık olması açısından görsel öğelerle süsleme kararı aldık. Üzerinde çalıştığımızda da mobing ile ilgili kısa film çekmek aklımıza geldi ve hemen harekete geçtik. Filmin oyuncuları JCI Samsun Şubesi’nden üye arkadaşlarımız. Samsun’da mobing davaları ile yeni yeni karşılaşmaya başladık. Sonuçta gelişen bir şehir ve konu henüz alışılagelmiş bir konu ne yazık ki değil. Bu yüzden öncesinde bilgilendirme olması açısından panel düzenledik. Şu an için aldığımız geri bildirimleri Hukuki, Psikolojik ve İş Gücü açısından değerlendirerek gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. 2012 yılı Türkiye için mobing yılı olacak diyebiliriz. Başkanlık sürecimde bu yıla denk gelmesinden mutluyum açıkçası

 

Ayrıca filmimiz çok ilgi görüyor ve örnek film olarak eğitimlerde kullanılıyor

 


Mobing demişken bir hukukçu olarak, son dönemde sıklıkla karşılaştığımız işçinin düşük Performans ve Verimliğine dayandırılarak yapılan fesihler ve hukuki sonuçları yönünden konuyu ele alır mısınız?

 

Bilindiği gibi mobingin hedefi işyerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak iş performansını ve dayanma gücünü yok edip işten ayrılmaya zorlamak. Mobing olduğu yerde teşvik yoktur eleştiri vardır. Bu da iş hayatında iş akışını ve verimliliği düşürmekte. Ekonomik açıdan ise; Avrupalı uzmanların yaptığı araştırmalara göre mobing mağduru bir kişinin topluma maliyetinin yıllık gelirinden fazla olduğu belirtiliyor.

 

Performans düşüklüğü nedeniyle yapılan fesihlere gelince; 4857 sayılı Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre; İşveren işçinin davranışlarından yeterliliğinden ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle iş akdini feshedebilir. Bu sayılanlar iş akdinin feshi için geçerli nedenlerdir. Ancak işveren bu nedenleri işten çıkartma konusunda bir fırsat olarak görmemelidir. Performans düşüklüğü belirli bir dönemde çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. İşçinin performans ve verimlik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Aksi durumda işçi iş güvencesi kapsamında feshin geçersizliği ile işe iade davası açabilir.

 

Performans en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin iş süresince harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyi, işçinin performansını oluşturur. Verimlik ise birim zamanda harcanan emeğin sonucudur.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin yerleşik pek çok kararında şu hususlara dikkat çeker. Performans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik ölçütü; O işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır. Performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve makul olmalıdır. Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır.  Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli neden olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi bu hedefler için gayreti göstermiyorsa geçerli neden söz konusu olabilir. Diğer taraftan, performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerlerine uygun davranışlar ve çalışandan beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas alınmalıdır.(Y.9HD 09.03.2009, 2008/20570E-2009/6142K)

 

Öte yandan 4857 sayılı iş kanunun 19. maddesine göre; hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak işverenin 25. maddenin (II) numaralı bendindeki şartlara uygun fesih hakkı saklıdır” bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt savunmasının alınmamasının tek başına süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiş. Bu konuya hem işçi hem de işveren dikkat etmelidir.

 

Türkiye’nin İnsan Kaynakları gelişim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz istihdam verileri ve kaynakları son on yıl baz alınarak değerlendirildiğinde, insan kaynaklarının gelişimi göz ardı edilemeyecek kadar hızlı olmuştur. 2000’li yılların başında verim almaya başladığımız insan kaynakları uygulamalarıyla sektörel ve verisel altyapı eksikliğine rağmen iyi bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. Bu hızlı büyümeden kaynaklı her şeyin tam olduğunu ne yazık ki söyleyemeyiz. Ülkemizin İK politikacılarının başarılı yönlendirmeleriyle çok yeni fırsat alanlarının çıktığını hem kişisel hem de JCI Samsun Şubesi olarak yakından takip etmekteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere yeni kanunlar, kurulan komisyonlar, ortaya çıkan yeni meslek alanları ve çalışmalar önümüzdeki süreçte Türkiye’nin dünyanın insan kaynakları bilim ve meslek merkezi olmamasının hiçbir nedeni yok. Üzerimize düşen her yeni bilgiyi ve çalışma alanını doğru, etik ve çözüm odaklı algılayıp verimli bir şekilde uygulayabilmektir.

 

JCI Samsun Şubesi’nin İnsan Kaynakları alanında ne gibi çalışmaları oldu? Faaliyet alanlarınız İnsan Kaynaklarını ne kadar kapsıyor?

Öncelikle şunu söylemeliyim JCI Samsun’un üye meslek ve sektör dağılımına baktığımızda her alandan üyelerin buluştuğunu görebilmek kadar mutluluk verici başka bir şey yoktur. İş dünyasının benimsediği 11 temel işletme fonksiyonun her birinden üyelerimiz var, gerek kendi içimizdeki değerlendirmeler, gerek JCI Türkiye’nin uluslararası çalışmaları gerekse de JCI Samsun şubesinin çalışmaları bunun en aşikâr göstergesidir. En son gerçekleştirdiğimiz 12 Kasım 2011 Türkiye’nin İnsan Kaynakları Profili ve Mobing konulu panelimize mesleğinin duayeni isimlerle Samsun’un çalışan iş gücünü buluşturmuş olduk. Yine bu etkinlik kapsamında kendi üyelerimizin oynadığı Mobbing’i tam olarak ifade eden JCI Samsun Mobbing’e Hayır kısa filmimizde aldığımız feedbackler düşünüldüğüne şu an bir çok ilde eğitmenler tarafından kullanılmaktadır. İşletmenin 11 Temel Fonksiyonundan biri olan İnsan Kaynakları aslında başlı başına ele alınması ve diğerlerinden ayrı tutulması gereken özerk bir yapıdadır. Halkla İlişkler, Ar+Ge, Muhasebe, Pazarlama, Üretim, Yönetim, Finans, Stratejik Karar Alma, Tedarik ve Çevreyi Koruma departmanlarının hepsiyle ilintilidir. Bu departmanlardan birinde bireysel veya kurumsal bir iş yapacaksanız bence İnsan Kaynakları ile ilintilisiniz demektir.

 

JCI Samsun Şubesi’nin 2012 yılı nasıl geçecek? Hedef ve beklentileriniz nelerdir?

2012 yılını başkanlığımız süresince ben, değerli yönetim kurulu üyelerim, JCI Samsun’un asil ve aday üyeleri ile hedeflerimizi daha da yükselterek verimli bir biçimde geçirmeyi hedefliyoruz. Etkinlik takvimimizden önemli proje başlıklarımıza örnek vermem gerekirse; kısa bir süre önce Van’da yaşadığımız ulusal acımıza tedbir olmasını amaçladığımız, mesleğinin ve sektörün lideri konuklarımızla gerçekleştireceğimiz JCI Samsun Yapı Denetim Kongresi ile hem ilimize hem de bölgemize hitap etmeyi hedeflemekteyiz. Yerel yönetimlerimizin sloganlarından da anlaşılacağı gibi “Sağlık Kenti Samsun” söylemine paralel sağlıkta JCI Samsun etkinliği ile sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantılarını yurt içi ve yurt dışından getireceğimiz bilirkişi ve uzmanlar ile gerçekleştirmeyi düşünmekteyiz. Spordan sanata, edebiyattan, mesleki konulara usta kabul ettiğimiz ulusal alanda kabul görmüş değerlerimizi Jayceeler Ustalarla Buluşuyor günlerinde bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmek adına genç girişimci sıfatına haiz tüm üyelerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.

 

JCI Samsun olarak yenilikleri de takip etmekteyiz, iş dünyasında son yılların gözde konularından olan organizasyonlarda verimlilik ve arabuluculuk eğitimlerinin şube olarak bölgemiz istihdam politikalarına katkısı gerekçesiyle ayrıca önem vermekteyiz. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz stk’lar buluşuyor etkinliğimizi 2012 yılında daha da geliştirerek JCI Samsun Stk’lar Balint Grup Çalıştayları başlığıyla profesyonelleştirmeyi hedeflemekteyiz. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun’da mesleki eğitim veren diğer kurumlarla gençlerin mesleki hayatlarına daha hazırlıklı olmalarına imkan verecek “Kariyer Günleri” seanslarımızda önceliklerimizden biridir.

 

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com

2 yorum

Bir Cevap Yazın