İŞ HUKUKU ve SGK

Eki
21

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇALIŞAN TARAFINDAN FESHİ:İSTİFA

İstifa; iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshidir. Çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle fesih halleri İş Kanunu’nun 24. maddesinde açıklanmıştır. Bunun yanında kıdem tazminatına hak kazandıran fesih hallerini düzenleyen 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi de halen yürürlüktedir.  Bu maddelerde belirtilen nedenlerle fesih yapılması halinde çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak ihbar tazminatı talebinde bulunamaz. Çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Eki
07

KIDEM TAZMİNATINDAN KÖTÜ HABER

Kıdem tazminatlarını fona devretmeye hazırlanan hükümetin çalışmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, kıdem tazminatına esas alınan yıllık ücret oranının yüzde 8’den yüzde 4’e indirilmesini önerdiği öğrenildi. Kıdem tazminatındaki yarı yarıya düşüşün etkilerinin azaltılması için ise kıdem fonunda biriken paralar yılına …göre nemalandırılacak. Parasını fonda 20 yıl tutan, 10 yılda çekenden daha […]

DETAY
Eki
03

İstifa ve ibraname verilen çalışma dönemi 6 aylık kıdem süresinden sayılmaz.

İstifa ve ibraname verilen çalışma dönemi işe iade davası açmak için gerekli 6 aylık kıdem süresinden sayılmaz. İşe iade davası açmak için işçinin ilgili işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. Kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde iş ilişkisi hukuken kesintiye uğramış olsa dahi, işçinin o işverene bağlı işyerlerinde geçen […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Eyl
20

YILLIK İZİN HAKKININ KEYFİ NEDENLERLE KULLANDIRILMASI = İŞÇİ AÇISINDA HAKLI FESİH

İş Kanunu uyarınca bir işyerinde bir senelik kıdem süresini dolduran çalışanlar yıllık izne hak kazanır. Bu kapsamda işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Eyl
17

Gebe ve Emziren Kadınların Çalışma Şartlarına ve Emzirme Odaları ile Çocuk Bakım Yurtlarına İlişkin Yönetmelik-Bilgi Notu

​Gebe ve Emziren Kadınların çalışma Şartlarına ve Emzirme Odaları ile Çocuk Bakım Yurtlarına İlişkin Yönetmelik 15.08.2013 günlü resmi gazetede yayınlanmış olup, Yönetmelik hakkındaki bilgi notu aşağıdaki şekildedir. Yönetmelik Hükümlerine göre; Çalışan işvereni gebelik durumunda bilgilendirir. Ve bunun üzerine işveren işçinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışması için Yönetmelik ekinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alır ve […]

TarafındanAv. Alper Yilmaz | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
May
20

ACENTELER, ALT İŞVEREN MİDİR?

Özellikle kurye dağıtım işlerinde acentelerin yaygınlaşması son zamanlarda acenteliğin alt işverenlik olarak değerlendirilmesi tartışmalarına yol açmaktadır. Gerçekten de acentelik ilişkisine bakıldığında, başka bir işverenden alınan bir işin yapıldığı, üstelik alınan işin “asıl işin bir bölümü” olduğu dikkate alındığında konunun hassasiyeti daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki acentenin işçileri açısından hayati öneme haizdir çünkü acentenin sözleşmeyle […]

TarafındanAv. Cüneyt Alihan Danar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Mar
19

15 YIL 3600 KURALINA YARGITAY FRENİ: KÖTÜ NİYETLİ İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEZ!

  Mülga, yani yürürlükten kalmış olan 1475 sayılı iş Kanunu’nun halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesinin beşinci bendinde, işçinin emeklilik için gerekli olan şartlardan yaş hariç diğer kriterler olan emeklilik süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlaması halinde kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağı düzenlenmiştir. Uygulamada bu durumda olan […]

TarafındanAv. Cüneyt Alihan Danar | ANASAYFA . İŞ HUKUKU ve SGK
DETAY
Şub
25

İŞYERİNDEN HABERSİZ İŞYERİ ARACINI KULLANMA

 İşyeri aracını işverenden habersiz olarak servis aracı gibi işe geliş ve gidişlerde kullanmak haklı nedenle fesih sebebidir. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2011/14994 Karar Numarası: 2012/12452     Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası […]

DETAY
Sayfa : 5 : 12« İlk...34567...10...Son »
Araç çubuğuna atla