İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Kıdem Tazminatı Tavanı2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen ancak 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 06.01.2010 tarih ve 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilen katsayılar çerçevesinde, 01.01.2010 – 30.06.2010 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 2.427,04 TL olmaktadır.

Dönemi Tutar
01.01.2010 – 30.06.2010 : 2,427.04  TL
01.01.2009 – 30.06.2009 : 2,260.05  TL
01.07.2009 – 31.12.2009 : 2,365.16  TL
01.01.2008 – 30.06.2008 : 2,087.92 YTL
01.07.2008 – 31.12.2008 : 2,173.18 YTL
01.07.2007 – 31.12.2007 : 2,030.19 YTL
01.01.2007 – 30.06.2007 : 1,960.69 YTL
01.07.2006 – 31.12.2006 : 1,857.44 YTL
01.01.2006 – 30.06.2006 : 1,770.64 YTL
01.07.2005 – 31.12.2005 : 1,727.15 YTL
01.01.2005 – 30.06.2005 : 1,648.90 YTL

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:
1. Aylık Gösterge  X  Aylık Katsayısı
2. Ek Gösterge  X  Aylık Katsayısı
3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi  X  Aylık Katsayısı
4. Taban Aylık Göstergesi   X  Taban Aylık Katsayısı
5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık  gösteren oranına tekabül eden miktar)

 Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan  Başbakanlık  Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.01.2010  tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER
Aylık Göstergesi  1.500
Ek Göstergesi 8.000
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500
Taban Aylığı Göstergesi 1.000
Aylık Katsayısı 0,057383
Taban Aylık Katsayısı 0,76293
HESAPLAMA
1.500 x 0,057383 86,0595
8.000 x 0,057383 458,984
500 x 0,057383 28,6915
1.000 x 0,76293 762,93
9.500 x 0,057383 x 2 1.090,277
TOPLAM 2.427,04

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com