Nuri Murat AVCI

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Üyesi Profesyonel Koç, PERYÖN Üyesi Eğitmen (İKY, Liderlik, Başarı ve Motivasyon, Yaşam Yönetimi)... [Devamı]

KOÇLUK MESLEĞİ NEDEN POPÜLERDİR? KURUM İÇİN KOÇLUĞUN FAYDALARI NELERDİR?

KOÇLUK MESLEĞİ NEDEN POPÜLERDİR? KURUM İÇİN KOÇLUĞUN FAYDALARI NELERDİR?


Koçluk günümüzde Bilişim Teknolojileri’nden sonra tüm dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen meslek dalıdır (1).

Bununla birlikte günümüzde pek çok uluslararası şirket kendi iç koçlarını yetiştirmeyi tercih ediyor.

Koçluğu bu kadar popüler yapan  şey nedir ?  Koçluğun faydaları nelerdir ? İç koçluk kurumlar için ne fayda sağlar?

Şimdi bunları veriler ışığında ortaya koyacağız.


RAKAMLARLA KURUMİÇİ KOÇLUK

 

1- BİRBİRİNİ DESTEKLEYEN YATIRIM GERİ DÖNÜŞ (ROI) RAKAMLARI

A. Koçluk için yatırılan her 1 $’ın geri dönüşü (ROI)  7.90 $’dır.

(MetrixGlobal LLC tarafından, Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı alanında  faaliyet gösteren Booz Allen Hamilton firmasında yapılan bir maliyet  etkinlik analizi sonucu tespit edilen rakamdır)

B. Koçluğa yatırımın geri dönüşü (ROI) % 529’dur.

(Metrix Global LLC tarafından,  Fortune 500’de bulunan bir firmada yapılan maliyet etkinlik analizinin sonucu)

C. Fortune 1000  şirketlerinde koçluk için yapılan  yatırımın geri dönüşü (ROI) maliyetin 5.7 katıdır .

(Manchester Inc tarafından Fortune 1000  şirketlerinde çalışan ve koçluk almış 100 yönetici üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucu)


2– DİĞER ARAŞTIRMA SONUÇLARI

A. Yalnızca hizmet içi eğitim alanların verimlilik artışı %22 iken Koçluk desteği ile birlikte hizmet içi eğitim alan  personelin verimlilik artışı %86’ya kadar çıkmaktadır.

(Personnel Management Association tarafından hazırlanan rapor)

B. Fortune 500 şirketinin %40’ında Üst Düzey Yönetici Koçluğu standart liderlik gelişim sürecinde yer almaktadır.

(Hay Group tarafından Fortune 500  şirketlerinde yapılan bir araştırmanın sonucu)

C. Koçluk almayan kişilerde terfi oranı %15 iken koçluk alan kişilerde terfi oranı %40’lara varmaktadır.

(Prof.Dr.Zuhal BALTAŞ : Kurum İçi Koçluk)

D.        Fortune 1000  şirketlerinde çalışan ve koçluk almış 100 yönetici üzerinde yapılan bir araştırmada; bu kurumların

•  Verimliliklerinde,

•  Hizmet ve ürün kalitelerinde,

•  Organizasyon becerilerinde,

•  Müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde

önemli artış kaydettikleri saptanmıştır.

E.        MetrixGlobal LLC tarafından, Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Booz Allen Hamilton firmasında yapılan bir çalışmada; üst yöneticilerin

•  %77’si astlarıyla ilişkilerinin,

•  %71’i üstleriyle ilişkilerinin,

•  %67’si ekip çalışmasında,

•  %63’ ü kendi seviyesindeki çalışanlarla ilişkilerinde,

•  %61’i iş tatmininde,

•  %52’si problem çözme becerilerinde,

ciddi bir ilerleme kaydettikleri belirtilmiştir.

 

Hewlett Packard, IBM, NASAIIH) gibi kurumlar koçluğu kurumsal yapının bir parçası haline getirmişler, kurum içi koçların fikir ve tecrübelerini paylaşmaları, öğrenmeleri, becerilerini geliştirmeleri, gerekirse birbirlerini denetlemeleri ve birbirlerine yardım etmeleri için sistemler kurmuşlardır. ABD’de yapılan bir araştırma, daha önce kurum dışı koçluktan yararlanan kurumların yarısının artık kurum içi koçluk da uyguladığını göstermektedir.

2004 yılında 86 bin çalışanla yapılan bir araştırma, kurum içi koçların, kurum dışı koçların elde ettiği olumlu sonuçlara ulaştıklarını göstermektedir.

(Prof.Dr.Zuhal BALTAŞ : Kurum İçi Koçluk)

 

KOÇLUĞUN FAYDALARI

 

Kurumlar için;

•  Performans ve üretkenlik artışı

•  Aidiyet ve destek ortamının yaratılması

•  Devamsızlıkta azalma

•  Daha iyi müşteri ilişkileri

•  Kurum içerisinde özellikle iletişim, işbirliği ve motivasyon  konularında daha iyi ilişkilerin kurulması

•  Çalışan bağlılığının artması

•  Sürekli gelişimi destekleme

 

Yöneticiler için;

•  Kadrosu ile daha yakın ilişkiler geliştirebilir

•    Kadrosunu daha iyi tanır ve olası durumlara hazırlıklı olur

•  İnsan, yetenek ve kaynak kullanımı konularında gelişir

•  Çalışanlar arasındaki sorunlar ile daha az uğraşmak ve çözüm

çareleri üretmek için daha az zaman ayırmak

•    Planlama yapmak, yöneticiler ve kadrosu için mesleki gelişim ve

yaratıcı girişimler gibi diğer konulara daha fazla zaman harcayabilmek

 

Bireyler için;

•   Kendini tanımak, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmak

•  Yaratıcı düşünme ve çalışma alışkanlığı edinme

•  Kendi kendini yönlendirme, kendi yönünü bulma

•  İş ve özel hayat kalitesinde artış

KAYNAK : (1)  Williams R B. How Brain science Can change Coaching  2010

(Harvard business Review)

 

Kurumlarda İç Koçluğun Faydaları Nelerdir?

•Koçluk sürecinin temelini oluşturan Güven ortamının daha  çabuk ve kolay yaratılması

•Kurum değerlerinin daha iyi anlaşılması

•İç koçluk yapan kişiler koçluk becerilerini günlük iş yaşamında da kullandıklarında kurum içi koçluk kültürünün yaratılmasında fayda sağlar

•İç Koçların kurum kültürünü ve mevcut durumu biliyor olması, koçluk alacak kişilerin kendilerinin anlaşıldığını hissetmesinde önemli rol oynar bu da koçluk sürecindeki verimi arttırır

•Kurum içi iletişim daha farklı seviyeye ulaşır

•Kurum dışarıdan koçluk hizmeti aldığında ödeyeceği parayı iç koçluk kullanarak tasarruf eder

•Daha verimli takım çalışması

•Yaratıcılığın artması

•Liderlik becerilerinin artması

•Bireysel ve profesyonel gelişimin artması

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Üyesi Profesyonel Koç, PERYÖN Üyesi Eğitmen (İKY, Liderlik, Başarı ve Motivasyon, Yaşam Yönetimi)