• 1963 Samsun/Bafra doğumlu olup,Bafra Lisesi öğreniminden sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. • 20 yılı aşkın süredir çalışma hayatı içinde değişi... [Devamı]

KOORDİNASYON İŞLETMENİN META KİMYASI VE OKSİJENİ

KOORDİNASYON İŞLETMENİN META KİMYASI VE OKSİJENİ

                                                                      koordinasyon

        Günümüz iş yaşantısı içinde koordinasyon çok tanıdık ve bilinen ,ayrıca da çok kullanılmakta olan bir nosyon.Kelime anlamı olarak bakıldığında ise koordine etmek,eşgüdüm sağlamak anlamını taşıyor kısaca.Bileşenleri olarak da faaliyetlerde uyumluluk,standardizasyon (yeknesaklık) gibi çok birbirine yakın alt başlıkları mevcut .

        Bu kadar geniş kapasitesi bulunan bu durum aynı zamanda tüm süreçler üzerinde katalizör etkisine sahip .Eğer işletmenin organizasyon yapısında bu konu için yeterli ölçüde bir alt yapı mevcut ise bu sistem yapısı o işletmeye mutlak büyük avantajlar sağlıyor.

        Bununla beraber koordinasyonun her işletme için tıpkı çimento özelliğine sahip bir etkisi bulunuyor.Bu nedenle de artık tüm iyi örnek sistem tasarımlarının öznesi koordinasyon yapısı.Çünkü işletmenin faaliyetleri içinde meydana gelebilecek kopuklukları ve oluşabilecek odak kayıplarını minimize edip tüm çabaları aynı hedefe dönük bir akıt haline dönüştürebilecek,dolayısıyla da verimliliği ve etkililiği optimum seviyelere taşıyacak bir olgu koordinasyon.

       Koordinasyonu bu kadar önemli kılan ise bu sürecin hem strateji boyutunda hem de taktik uygulama tarafında sağlayacağı bütünsellik.Yani her daim fotoğrafın bütününe hitap eden bir özellik taşıması. Şöyle birkaç örnekleme yapacak olursak,bir işletmede veya kuruluşta her bir ünite veya üniteler kendi nezdinde hatrı sayılır nispette çabalar sergileyebilir.Ancak bu çabaların yönü ortak bir havuza dönük değilse veya ulaşamıyorsa yani bütünsellikten uzaksa.Ne yazık ki bu çabalar istenilen verimlilik ve etkililiği sağlamaktan uzak ve nafile kalacaktır.

       Yine işletme içindeki bir şubede birkaç departmanın hedeflerine yakın bir performans düzeyinde olup, şubeye bağlı bazı departmanların ise yetersiz performans seviyelerinde olması ne yazık ki genel anlamda olumlu bir performanstan uzak bir durum olarak neticelenecektir. Bu manada gerekli uyumluluğu ve işletme sinerjisini sağlayabilen bilinçte bir koordinasyon söz konusu olduğunda ise işletme körlüğüne sebep sisler yerine aydınlatıp gören bir yapı oluşacaktır.Bu itibarla da çabalar bütüne yönelip tüm işletme hedeflerinde verimlilik ve etkililik gerçekleşecek, dolayısıyla işletme performansı maksimum düzeylerine doğru yol alabilecektir.

       Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.

       Nedim İleri

 Blog                            :nedimieri.blogspot.com 

 Kişisel Web                :nedimileri.com  

 

• 1963 Samsun/Bafra doğumlu olup,Bafra Lisesi öğreniminden sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. • 20 yılı aşkın süredir çalışma hayatı içinde değişik yönetim kademelerinde deneyimi bulunmaktadır. • Proje Yöneticiliği Sertifikasına sahipdir. • Halen Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği,Samsun Platformu,Ankara Bafralılar Derneği,Şube Müdürleri Derneği Üyesi ve İnsan Değerleri üzerine çeşitli platformlarda yapılan çalışmalara ise ilgilidir. • İnsanın özne değer olduğunu,paylaşmanın sevgi ve bereket olduğununu düşünen, öğrenmenin sürekli ihtiyaç olduğuna; sevgi, hoşgörü ile samimiyetin ise iletişimde çok etkin anahtarlar olduğuna inanan eğitim -öğretim ve İnsan değerleri gönüllüsü Nedim İleri' nin yazıları halen Lalabey Gelişim ve Strateji Enstitüsü Paylaşım sayfası ve İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşım Platformu Paylaşım sayfasında yayımlanmaktadır. • Tülin hanımla evli olup Ebru Gözde ve Seyfi Emre isimli iki çocukları bulunmaktadır • Uzmanlık alanları; • HİZMET YÖNETİMİ • DEĞİŞİM YÖNETİMİ • ETKİLİ İLETİŞİM • PROJE YÖNETİCİSİ (PJ 0530).