İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

KPI DANIŞMANLIK 2011 OCAK – NİSAN DÖNEMİ EĞİTİM TAKVİMİ

KPI DANIŞMANLIK 2011 OCAK – NİSAN DÖNEMİ EĞİTİM TAKVİMİ

KPI Danışmanlık açık eğitim takvimiEĞİTİM ZAMAN ARALIĞI 10:00-17:00

Oca

Şub

Mar

Nis

1.Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimleri

1.1

Kurum Karnesi (Balanced Scorecard) ve Süreç Performans YAönetimi

7-8

4-5

1.2

Stratejik Düşünce ve Strateji Geliştirme

30

1.3

Performans Programı Hazırlama (Kamu)

1.4

Belediyelerde ve Bağlı Kuruluşlarda Stratejik Planlama

3-4

1.5

KOBİ’ler İçin Büyüme Stratejileri ve Eylem Planlama

11-12

1.6

Hastanelerde ve Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama

15-16

1.7

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Stratejik Planlama

3-4

1.8

Bilişim Firmalarında Stratejik Planlama

18-19

1.9

Bilişim Uygulamalarının Performans Ölçümü

7-8

1.10

Proje Performans Yönetimi

21

23

2.Süreç Yönetimi Eğitimleri

2.1

İleri Süreç Analiz ve İyileştirme Teknikleri

20-22

2.2

MS Visio ile Süreç Modelleme ve Analiz

10-11

2.3

İstatistiksel Süreç Kontrolü Uygulamaları

25-26

2.4

Finans Sektöründe İstatistiksel Süreç Kontrolü Uygulamaları

25-26

2.5

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (BPR – Business Process Reengineering)

15

2.6

Sürekli İyileştirme – Kaizen

8-9

2.7

Nümerik Olmayan Problem Çözme Teknikleri – 7 Yeni Metot

13-14

2.8

Stratejik Yönelim ve Strateji Yayılımı (HOSHIN Yönetim)

18-19

2.9

Süreç Kıyaslaması (Business Process Benchmarking)

16

2.10

İç Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve İyileştirilmesi

14

2.11

Microsoft Project ile Proje Zaman ve Maliyet Yönetimi

28-29

2.12

Bilgi Teknolojilerinde Gereksinim Yönetimi

29

2.13

Bilgi Teknolojilerinde Dış Kaynak Kullanımı

19

3.Stratejik Maliyet Yönetimi

3.1

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme / Bütçeleme / Yönetim

3-4

25-26

3.2

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Bilgisi ile Süreç İyileştirme

18-19

3.3

Hedef Maliyetleme

23

3.4

Performans Esaslı Bütçeleme (Kamu)

24-25

4.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

4.1

Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi

18

4.2

Yetkinlik Bazlı Eleman Seçme ve Yerleştirme Süreci

14

5

4.3

Stratejik Eğitim Yönetimi (İhtiyaç Analizi, Planlama, Değerlendirme ve Etkinlik Ölçümü)

13-14

4.4

İşletmelerde Yetkinlik ve Yetenek Yönetimi

21-22

4.5

Optimum Kadro Planlama

9

5.İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi Eğitimleri

5.1

İç Kontrol Politika ve Prosedürleri

15-165.2

Kamuda İç Kontrol Uygulamaları


16


5.3

Finans Sektöründe İç Sistemler ve Yönetim Beyanı

26
5.4

Hastanelerde İç Kontrol Uygulamaları20

5.5

İç Denetim Planlama ve Yönetimi

17-18


13-14

5.6

Performans Denetimi


14-15


5.7

ISO 27001 Uyumlu Bilgi Sistemleri Denetimi

10-115.8

Risk Bazlı İç Denetim

19-20


21-22


5.9

Kurumsal Risk Yönetimi (COSO ERM)


2


5.10

Operasyonel (İş Süreçleri) Risklerin Yönetimi7-8

5.11

Proje Risk Yönetimi

15-165.12

Risk Değerlendirme, Risk Analizi ve Risk Haritalama

3-4


18-19

5.13

İç Kontrol Özdeğerlendirme


21-22


5.14

Kamuda Bilişim Stratejisi Oluşturma ve Uygulama1-2

5.15

İç Kontrol – Etik Kuralların Yönetimi Uygulamaları


17


5.16

İç Kontrol – İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

75.17

İç Kontrol – Bilgi ve İletişim Uygulamaları


2


5.18

İç Kontrol – Süreç Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları

21Detaylı bilgi için www.kpi.com.tr adresiniz ziyaret edebilir veya  info@kpi.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.Kayıt sırasında eğitimle ilgili bilgiye “www.ikpaylasim.com” dan aldığınızı belirtiniz.

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com