1996-1999 İş yaşamına, Yapı ve Kredi Bankası Eğitim Departmanında başlayan Erkan Dündar, burada kültürel değişim projeleri, eğitim ve gelişim tasarımı ve Türkiye’nin ilk bilgisayar destekli eğitim (CBT) projele... [Devamı]

Kurumsal Akademiler “İŞ”in içine ne kadar girmeli?

Kurumsal Akademiler “İŞ”in içine ne kadar girmeli?

Bir gün eğitim yöneticisi olduğum eski şirketimde, danışmanlık aldığımız bir eğitmenle , eğitim ihtiyaçlarımızı konuşuyorduk. İhtiyacın nereden kaynaklandığını uzun uzun anlattım. Derken bu danışmanımız “Erkan Bey, bunlar tamamen genel müdür ajandasna uygun konular, eğitim departmanı olarak bunları ele almanız beni şaşırttı ve sevindirdi. Fakat bu eğitim departmanı olarak bu konulara girmeniz ne kadar doğru acaba? ” diye tepki verdi şaşırarak.
Neydi o konuşmada danışmana söz ettiğim konular?

Şirketin satış zorlukları, iş geliştirme biriminin sahaya yön vermek için uyguladığı metodların ve tedbirlerin sahada aynı hızla kabul görmemesi, bunun yarattığı kısa ve uzun vadeli sorunlar, organizasyonun dağıtım hızı, lansman ürün başarısı gibi konulardan söz etmiştim danışmana….Hangi eğitimi verebilirim diye düşünüp, değişime açıklıkla bir eğitim verebilirim dediğini anımısyorum yanıt olarak. Oysa konu eğitim vermek değildi, bu iş problemlerinin çözümüydü. Bu konuya ben girmesem iyi olur dedi sonra da gülümseyerek.


Picture
İnsan davranışı ve iş zorlukları, sistem zorlukları , davranışsal zorluklar şeklinde lego gibi birbirinden ayrılamıyor maalesef.
İnsana dair bir şey, örneğin eğitim yapacaksak, bu eğitimin iş sonuçlarına etkisini istiyorsak hangisinin neyi neden etkilediğini analiz etmemiz gerekir. Bu analiz, bildiğimiz eğitim ihtiyaç analizi değildir. Soru şudur? Şirketim x konusunda neden başarılı olamıyor?
Kabulbazı iş sorunlarında eğitimin tek başına büyük etkileri olabilir. Fakat sadece bir iki kök nedeni iyileştirmek için eğitim vermek ve asıl probleme ortak olmamak bana kurumsal akademi olarak “eğitimin güvenli alanında durmak” gibi geldi hepTüm sorunu kökten yok edip, hatta fırsatları değerlendirip bambaşka bir dönüşüm sağlayana kadar o sorunun içinde olmak kurumsal akademiler için şirket içi danışmanlık sorumluluğudur. 
Yoksa, kurumsal akademi olarak eğitimimi veririm diğer konuları ilgili kişiler çözsün diyerek işin içinden çıkamayız. Çünkü diğer iş birimleri de insanlardan oluşuyor ve Kurumsal Akademi, onlara da iş süreçlerini revize ederken , yeni kararlar alırken yardımcı olmalıdır benim baktığım yerden bakınca. Çalıştığımız kurumdaki insanların gelişmesini ve öğrenmesini istiyorsak, birimlerin eğitim ihtiyacı ile akademinize geldiğinde, sadece onlara eğitim verip çıkamayız. Onların, eğitim talep etmelerine sebep olan iş sorunlarını çözmeleri için, Akademinin tüm birikimi ile seferber olmalıyız. Akademiyi iş gelişim platformu olarak kullanmak çok mümkün. Yoksa sadece bireysel gelişimde kalma riski var. Biz sonuçta bireysel gelişimi, iş gelişimi için de istemiyor muyuz?
Eğitimcinin de danışmanın da kendini eğitim ile sınırlamaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyorum. Çünkü ticari sorunların bir kısmı pazardan kaynaklı bir kısmı sistem ve süreçlerden kaynaklı olsa da bunların bir kısmı da insan davranışı kaynaklıdır. Hepsi birbiriyle iç içedir. Bu nedenle işi eğitim departmanları ya da kurumsal akademiler, “ben sadece davranışsal konulara çözüm olurum , gerisini ilgili iş geliştirme birimi ya da ticari birimler halletsin” diyemeyiz. Etle kemiği birbirinden ayırmak güçtür. Kurum içindeki davranışsal problemlerin ya da engellerin ardında sistem ve süreç problemleri olabilir, ya da tam tersi, sistem ve süreçlerin işleyişinde beklenen davranışlar gösterilmediğinde zorluklar olabilir.
Kurumun eğitim departmanı ya da kurumsal akademisi de , onlara hizmet veren danışmanlar da sadece kendini işin eğitim kısmıyla sınırlandırıp, şirketin baş ağrısına çözüm olamaz. Yapacağımız eğitimler de, sistem ve süreçlere dair, organizasyonel ve zorluklara dair yeterli çözümü üretemez eğer sadece kısmi olarak işin içine girersek.

SON SÖZ:
En iyi Kurumsal Akademi, iş’in içinde olandır. Hemen şahaya satışa, hemen ticari birimlerin toplantılarına , hemen bareti giyip fabrikaya inerek stratejik öğrenme partneri olmaya başlayabiliriz.
Eğitim departmanları şirket içinde davranışsal dönüşüm ve iş dönüşüm danışmanı olmak durumunda. Bu nedenle departmanların adı kurumsal akademiye dönüyor.

Akademiler sadece eğitim yapmaz, robot da yapar, sanayi ile işbirliği de yapar. Kurumsal akademiler de iş birimleriyle işbirliği yaparak yeni iş modelleri, yeni süreçler ve hatta innovasyonlar gerçekleştirmek, dönüşümün danışmanı olmak durumundalar. 
Son söz olarak, akademilerin ölçme değerlendirmede iş sonuçlara etkiyi ya da ROI’yi değerlendirme hedefinden daha çok , iş sonuçlarını değiştirmeye odaklanmaları, onlara kendilerini eğitimle sınırlandırmama alışkanlığını kazandıracaktır.

1996-1999 İş yaşamına, Yapı ve Kredi Bankası Eğitim Departmanında başlayan Erkan Dündar, burada kültürel değişim projeleri, eğitim ve gelişim tasarımı ve Türkiye’nin ilk bilgisayar destekli eğitim (CBT) projelerinde yer almıştır. 1999 -2007 yılları arasında Doğuş Grubu’nun İnsan Kaynakları şirketi olan Humanitas Doğuş İnsan Gücü Yönetimi A.Ş ve yine aynı grubun Garanti Bankası Eğitim Merkezi’nde Eğitim Yönetmeni olarak çalıştı. MT ve ST programlarının tasarımı, eğitim tasarımı, Garanti Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB)nin e öğrenme projelerine liderlik yaptı. Garanti Bankası kariyer ve yetenek gelişim projesinde görev aldı. Ayrıca Garanti Eğitim Merkezi süreç ve altyapısının revizyonunu gerçekleştirdi. 2007-2012 yılları arasında Yıldız Holding’e bağlı 65 şirketin eğitim ve gelişim faaliyetlerini düzenleyen Holding Eğitim Departmanını kurdu. Bu görevinde eğitim süreçleri, katalog eğitimleri, liderlik modeli ve bu modele dayalı liderlik programları, mentorluk sistemleri, iç eğitmenlik sistemleri, uzaktan eğitim altyapısı, ihtiyaç analizi ve ölçme değerlendirme sistemlerini hayata geçirdi Yine bu dönede kariyer gelişim sistemini ve araçlarını geliştirdi. Hem merkezi eğitim programlarını ve iş ailesi bazında sertifikasyonları, hem de şirketlerin özelindeki uzmanlık programlarını tasarladı ve yönetti. 200 kadar eğitimin bulunduğu Holding Eğitim Kataloğunun her yıl hazırlanıp eğitimlerin gerçekleştirilmesi gibi projelere liderlik etti. 2012-2014 yıllarında Yıldız Holding’in 4 farklı satış şirketinin birleşmesi sonrası kurulan Horizon Pazarlama’da görev aldı. Bu süreçte, yeni kurulan şirketin değişim yol haritasını çıkarttı ve bu kapsamda kurum içi iklim çalışmaları ve değişim yönetimi araçlarını dizayn etti. Diğer yandan Yıldız Holding Satış Yetkinliklerini ve satış profilleme çalışmalarını gercekleştirerek, satış koçluğu, satış işe alım sistemlerinin revizyonu, toplu işe alım ve Değerlendirme Merkezi araçlarının belirlenmesi ve kullanılmasına liderlik yaptı. Bu süreçteki değişim yönetimi ve eğitim sistemi çalışmaları ile 2014 yılında Brandon Hall Excellence Awards’da 5 farklı kategoride ödüller aldı. 2014-2016 yıllarında Türkiye ve 5 farklı ülkedeki toplam 14 satış şirketinin eğitim gelişim ve organizasyonel gelişim projelerinden sorumlu Yıldız Holding Perakende Grup Başkanlığı Satış Kabiliyetleri Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. Bu süreçte çeşitli işe alım, turnover düşürme projeleri, görev tanımları ve beceri setlerinin oluşturulması, kültürel değişim projeleri, satış yetkinlikleri geliştirme projelerine liderlik yaptı. Erkan Dündar CTI Co-Active Coaching Coçluk sertifikasına sahiptir. 5 yıldır çeşitli düzeyde yöneticilere koçluk ve kurumsal mentorluk yapmıştır. Ayrıca koçluk konusunda eğitimler vermekteddir. DANIŞMANLIKLARI VE UZMANLIKLARI: Kurumsal Akademi ve Eğitim Departmanları Danışmanlığı, Bireysel Koçluk, Yönetici Koçluğu, Davranışsal Dönüşüm Projeleri, Liderlik Gelişimi, Eğitim program tasarımı, Entegre Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yeniden Yapılandırma Projeleri (İşe alım, Performans, Kariyer Sistemleri), Yetenek Gelişimi, Koçluk ve mentorluk sistemleri, İç Eğitmenlik Sistemleri, Program Tasarımı, Beceri Setleri ve Yetkinlik belirleme danışmanlığı, Değerlendirme ve Gelişim Merkezi çalışmaları, Stratejik Planlama çalıştayları, Satış Kabiliyetleri Geliştirme ve E-Öğrenme sistemleridir.