İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans eğitimi aldıktan sonra İşletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Personel ve İnsan Kaynakları bölümlerinde yönetici ve uzman pozisyonlarında görev aldı. İşletmelerde organizasyonel kurulum, iş değerleme, ücret sistemleri ve personel özlük işleriyle ilgili süreçlerinin oluşturulması konularında projelerde bulundu. 2 yılı aşkın bir süre, SGK Sosyal Güvenlik Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerinde, firmalara, kurumsal olarak Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı konularında danışmanlık hizmeti verdi. Halen daha Barış ERDEM Danışmanlıkta orta ve büyük ölçekli firmalara, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Uygulamaları hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.