10 Ekim 1987 tarihinde İstanbul’da doğdum. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan yüksek lisans eğitimime Yıldız Teknik Üniversitesi’nde devam ettim. Çalışanların Performans Değerleme ve Ge... [Devamı]

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ

Meeting

Performans değerlendirme sisteminde performans görüşmeleri aracılığıyla geri bildirim, performans değerlendirme sistemini başarıya ulaştıracak en önemli araçlardan biridir. Geri bildirim sistemi, iş görenin ve performans değerlemesi yapacak kişinin karşılıklı görüşmelerine dayanır. Görüşmede temel amaç, değerlemesi yapılan iş görenin geliştirilmesi gereken özelliklerin saptanması, yetersizliklerin giderilmesine yönelik çözümlerin ortaya konmasıdır.

Performans değerlendirme görüşmelerinde ilk olarak; iş görenin iş tanımı üzerinde çalışılarak veri toplanmalıdır. Ardından iş tanımında yer alan performans standartları ile gerçekleştirdiği performansın standartları ile karşılaştırılmalı, çalışanın önceki performans değerlendirme sonuçlarının dosyası incelenmelidir.

 

Görüşme için yer ve zaman seçimi de oldukça önemli bir noktadır. Görüşme için yönetici, astıyla ortak bir zaman dilimi belirler. Önemli olan tüm görüşme süreci için yeterli zamanın ayrılmış olmasıdır. Alt kademe çalışanlar için görüşmenin bir saatten fazla sürmemesi gerektiği genel kabul görmüştür. Diğer çalışanlar için ise; genellikle iki veya üç saat sürmesi uygundur. Görüşmenin ziyaretçiler ve telefon görüşmeleri ile bölünmeyecek bir yerde yapıldığından da emin olmak gerekir.

 

Görüşmelerde dolaysız ve kesin olmak, görüşmeyi şahsi ve kişisel hale getirmemek gerekir. Örneğin ‘Bu raporu hazırlamada çok yavaşsın’ şeklinde bir ifade kullanmak yerine ‘Normal şartlarda bu rapor bir hafta içerisinde hazırlanabilir’ demek daha yapıcı bir yaklaşımdır. Ayrıca görüşmelerde personel de konuşmaya teşvik edilmelidir. ‘Durumu geliştirmek için ne yapabiliriz?, Konu ile ilgili ne düşünüyorsun?’ gibi açık uçlu sorularla personelin de görüşmeye katılımı sağlanabilir. 

10 Ekim 1987 tarihinde İstanbul’da doğdum. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan yüksek lisans eğitimime Yıldız Teknik Üniversitesi’nde devam ettim. Çalışanların Performans Değerleme ve Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik tez çalışmam devam etmektedir. Üniversite hayatım boyunca çeşitli ulusal ve uluslar arası firmalarda insan kaynakları alanında yaptığım stajlar ve içinde bulunduğum sosyal sorumluluk projelerinin ardından kariyerime bu alanda devam etmeye karar verdim. Halen Türkiye’nin önde gelen perakende firmalarından birinin insan kaynakları departmanında görev yapmaktayım. Çalışma alanlarım arasında eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, örgütsel değişim ve gelişim ve örgüt psikolojisi yer almaktadır.