İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

PERFORMANSA İLİŞKİN 12.05.2008 TARİHLİ YARGITAY KARARI

PERFORMANSA İLİŞKİN 12.05.2008 TARİHLİ YARGITAY KARARI

 

AÇIKLAMA:

 

A- TARAFLARIN TALEP VE İDDİALARI

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin uyarılmasına rağmen performans düşüklüğünün devam etmesi nedeni ile haklı olarak feshedildiğini, işverene sendika üyeliklerinin bildirilmediğini, sendikal neden bulunmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

B- YARGITAY KARARI VE GEREKÇE

Yargıtay kararına konu olan olayda irdelenen öncelikli unsur; işçinin performans değerlendirmesinin feshe etkili olup olmadığıdır.

Karara konu olan olayda, günlük üretim miktarı ve hedeflenen üretim miktarına göre performans değerlendirmesi yapılamayacağı, objektif tespit içeren performans değerlendirilmesi ile ilgili önceden bu yönde işçilere bir tebliğ yapılamamış olduğu, kısa süreli değerlendirmenin yanlış sonuçlar vereceği, ayrıca davalı işverenin bu değerlendirmede eşit davranmadığı, arızı nitelikte ve kısa süreli değerlendirmelerin hakkaniyete uygun bulunmadığı anlaşıldığından iş sözleşmesinin geçerli sebeplerle feshedilmediği sonucuna varılmıştır. Şu halde yer verilen Yargıtay kararı uyarınca, yapılan performans değerlendirmesinin geçerli bir fesih nedeni olabilmesi için,

1)     Performans değerlendirmesinin objektif olması,

2)     Performans değerlendirmesinde kullanılacak objektif unsurların önceden işçiye tebliğ edilmesi,

3)     Kısa ve arızi süreli bir değerlendirme yapılmaması,

4)     Eşit ve keyfilikten uzak bir değerlendirme yapılması,

Gerekmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmediği yönündeki yerel mahkemenin gerekçesi dosya içeriğine uygun bulunmuş ancak, dosya içeriğine göre, gerek fesih tarihinde ve gerekse daha sonra işyerinde sendika üyesi bir çok işçinin çalışmasına devam etmiş olması, sendika üyeliklerinin işverene tebliğ olunmaması nedeni ile feshin sendikal nedene dayandığının kabul edilmesi hatalı bulunmuştur.


Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com