İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

hesap-kitapÖzlük İşleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamak. Personel Ücret bordrosu Kavramı ve 5510 Sayılı yeni SGK yasası ile şahıs sigorta primi ödemelerinin ücret bordrosunda indirim konusu yapılması, 5510 Sayılı yasaya görev devreden SGK matrahları hesaplamasında ve uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde bilgisayar ve elle örnek bordro hesapları yapılarak katılımcılara uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİM ADI                : PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİM TARİHLERİ   : 16-17-18-19 EKİM  2014  – Kozyatağı / İstanbul

EĞİTİM SÜRESİ         : 4 Gün – 10:00 – 17:00 / 28 Saat

EĞİTMEN                    : Şakir GÜLSEVER

KİMLER KATILABİLİR : İK'da uzmanlaşmak isteyenler, Özlük işlerinde uzmanlaşmak isteyenler, tüm İK personeli, Muhasebe çalışanları

 EĞİTİM YERİ             : Kozyatağı / İstanbul

Eğitim kayıt ve talepleriniz için esra@ikpaylasim.com veya 05422898582 ile iletişime geçebilir, soru ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Ön kaydınızın yapılması için lütfen bilgi veriniz.Eğitimin açılmasının kesinleşmesiyle ile birlikte katılımcılarımıza bilgi verilecektir.

Eğitim yerinin değişme hakkı İkpaylasim İnsan Kaynakları Danışmanlık/Koçluk' ta olup, talep eden katılımcılara yer değişikliği bilgisi verilecektir.

 

EĞİTİMLE İLGİLİ ORGANİZASYONEL BİLGİ ALMAK ve ÖNKAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

EĞİTİM KESİN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

 

PROGRAM İÇERİĞİ

MODÜL I – İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ KAVRAMI

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Fonksiyonları nedir
 • Personel Yönetiminin amaç ve işlevleri
 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları,
 • Personel Yönetiminin ve İK Fonksiyonlarından Farkı
 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı ve uygulamaları
 • Yasalar ile ilgili temel Kavramları
 • İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması
 • İşyeri açılışı ve bildirimler,SGK  bildirimleri

 

İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ YASASI UYGULAMALARI

 • Personel Yönetimi ve İş Hukuku İlişkisi
 • İş Yasalarına Göre Etkin Dokümantasyon Hazırlanması
 • İş Davalarını kazanılması için yapılması gereken çalışmalar
 • Performans değerlemenin  İşe İade Davalarını nasıl etkiler?
 • Yasalar gereğince Personel Bildirimlerinin nasıl ve ne zaman yapılması
 • İş Sözleşmesi Çeşitleri kısmı süreli ve çağrı üzerine çalışma bildirimleri,
 • Kurumlarla İlgili Yazışmalar ve Belge Düzenlemesi
 • Deneme ve Değerlendirme Süreçleri ve kötü niyet tazminatları,
 • Eski ve Yeni İşveren Sorumlulukları
 • Askerlik Kanunundan Doğan Çalışma
 • Ücret kesme cezası verilmesi ve ödeme yeri,
 • Yargıtay Kararları

 

* ASIL-ALT İŞVERENLİK (TAŞERON ÇALIŞTIRMA)

 • Asıl ve Alt İşveren Tanımları ve alt işveren ilişkileri nasıl kurulmalı
 • Asıl ve Alt İşverenin sorumlulukları nelerdir ve bu konuda neleri yanlış biliyoruz?
 • Asıl işveren hangi riskleri taşıyor, alt işveren riskleri nasıl önlenir?
 • Asıl-Alt İşveren Sözleşmesi nasıl yapılır sözleşmeye konacak koruyucu maddeler, ?
 • Alt İşverenlerin, İşyeri Açılışı ve Müşterek sorumluluklar?
 • Asıl ve Alt İşverenler hangi dokümanları oluşturmalı?
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’nun alt işverenden istediği belgeler nelerdir?
 • Alt işverenin yükümlülükleri ve %5 Hazine yardımının kaybedilmesi sorunları?
 • Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden hangi tedbirleri almalı?
 • Alt İşveren sözleşmelerinin sonlandırılması ve yapılacak işler

 

* YENİ YASALAR VE YAPILACAK YASAL DÜZENLEMELER

 • 6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilgilendirmesi
 • Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu neleri zorunlu hale getirdi?
 • 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu bilgilendirmesi
 • Yeni Borçlar Kanunu neleri zorunlu hale getirdi?
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre İK’ da yapılması gereken çalışmalar
 • 4857 Sayılı İş Kanununa 92. Maddesi gereğince denetim
 • 5510 Sayılı SGK’ nda yapılan düzenlemeler,
 • 2013 Yılında yeni yasalar ile ilgili yapılacak işlemler idari para cezaları

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

 • İş Sağlığı ve Güvenliği nedir, Kimler İş sağlığı ve güvenliği yönetimi kapsamına gireri?
 • İşveren ve işçinin yükümlülükleri, kapsama alınma dönemleri,
 • İşverenin sorumlulukları, işçi temsilcisi seçilmesi ve eğitimi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için hazırlanacak dokümanları nelerdir?
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartları, İstihdam edilecek uzman ve işyeri hekimi
 • Personele verilecek zorunlu eğitimler, mesleki eğitim ve sağlık raporu uygulamaları
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerleri ve risk analizleri yapılması
 • Personel seçimi, işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkarmada işveren sorumlulukları,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları bildirimi ve işveren sorumlulukları nelerdir?
 • İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanların yükümlülükleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporlar, İş Kazası tanımı,
 • İş sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarını işverenin yerine getirilmemesi, bakanlığa bildirim,
 • İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili çeşitli yönetmelikler,
 • Örnek olaylar ve uygulama örnekleri, Yargıtay kararları

 

ÇALIŞMA SÜRECİ İŞLEMLERİ

 • Çalışma süreleri, Fazla çalışma ve bayram çalışmaları hesaplanması
 • Çalışma koşullarında değişiklik, görev, unvan ve ücret değişikliği yapılması,
 • Personel yönetiminde kullanılan formlar ve özellikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetmelikleri, oryantasyon ve organizasyon görev tanımlarının faydaları,
 • Disiplin Yönetmeliği ve uyarı cezası verilmesi ve işten çıkarmanın sonuçları,
 • Yazılı savunma alma, uyarı verme, işten çıkarma süreci ve hak düşürücü süreler
 • Yıllık izin hak etme ve kullanma süreci iş kazalarında izin kullandırmamanın sonuçları?
 • 6098 sayılı Borçlar Yasasına göre izin süreleri ve kullandırılmada özellikleri
 • Çalışma süreci ile ilgili önemli Yargıtay kararları,

 

PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SORUNLARI

 • İş sözleşmelerinin sona erme şekilleri,
 • İşten çıkarmada Performans Yönetimi Sisteminin sürece etkisi  
 • Hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilir ve sonuçları nelerdir,
 • 6098 Sayılı borçlar kanuna göre yeni ihbar süreleri ve yıllık izin ücreti ödenmesi,,
 • İhbar öneli kullanmama ve bedelini ödememenin sonuçları,
 • İlişik kesme prosedürleri, yazışmaları ve formlar ile etkin belge düzeni,
 • Sözleşmenin sona ermesinde İş güvencesi nedir, uygulamaların nasıl yapılmalı,
 • İşe başlatmama tazminatı ve kötü niyet tazminatı hesaplamaları,
 • İşe iadelerde uygulanması gereken kararlar, prosedürleri, ücret tahakkukları nasıl yapılır,
 • İş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri,
 • Çalışma şekillerine göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları nasıl yapılmalı,
 • İşe başlatmama tazminatı ödenmesinde dikkat edilecek konular ödemeden kaçınma?
 • 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği nedeniyle işverenin iş sözleşmesi fesih şekilleri

 

MODÜL II – ÜCRET BORDROSU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 
Bu modülü ayrıca eğitim olarak alabilirsiniz / 2 gün

ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

 • Ücret çeşitleri, özlük işlerinde kullanım ve ücretlerin ödenmesi
 • Ücret şekillerine göre tatil ücreti hesaplanması
 • Ücretten indirim yapılamayacak haller ve ücret azaltmanın sonuçları,
 • Kıdem, ihbar tazminatı hesabına giren ödemeler, tazminatların eksik hesaplanması,
 • Yasal olarak Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler,
 • Ücret bordrosunda GV kesinti oranları, SGK Prim matrahı hesaplanması,
 • Alt İşveren (Taşeron) ücretleri, kıdem tazminatı ödemesinde asıl işveren sorumluluğu
 • Ücret bordro, çıkış bordrosu ve mesai bordrosu hesaplanması,
 • Ücret bordosu düzenleme şekli, İşyeri ve tehlike derecesine göre bordro tanzimi
 • Ücret bordrosunda yapılması gereken istisna ve indirimler,
 • SGK prim taban ve tavan uygulaması, çalışma şekillerine göre uygulanacak prim oranları,
 • Bordro parametreleri ve örnek bordro uygulamaları,
 • % 5 İşveren hazine yardımı indirim şartları ve hazine yardımının geri alınması,
 • Asgari geçim indirimi uygulamaları ve bordroda gösterilmesi,
 • Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin durumu ve yıllık beyanname uygulaması,
 • İşe iade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ve vergi ödemesi,
 • Ücret, fazla mesai, ek ödemeler yönünden bordro örnekleri
 • Ücret ve bordro ile ilgili Yargıtay kararları

 

ÜCRET BORDROSU VE İLERİ BORDRO UYGULAMALARI

 • Ücret bordosu bilgileri ve düzenleme şekli
 • İşyeri ve tehlike derecesine veya göre bordro tanzimi
 • Ücret bordrosunda indirimler, sakatlık indirimleri
 • Gelir vergisi matrahı, oranları ve bordro uygulaması
 • Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları
 • Prime tabi olan ve olmayan kazançlar
 • Ücret muafiyetleri ile ilgili bordrodaki uygulamalar
 • İlişik kesme prosedürü ve yapılacak işlemler
 • Ücret ve ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,
 • Kıdem ve İhbar tazminatında ücret uygulaması,
 • Ücret ödemelerinde İleri bordro uygulamaları nedir, nasıl yapılır?
 • Ödenen Şahıs ve BES prim ve katkı paylarının Belgelendirilmesi
 • Primlerin ve katkı paylarının indirim dönemleri geçmiş ayların durumu
 • Devreden SGK Matrahının Sigorta prime tabi tutulması uygulamaları,
 • İndirime esas alınacak Hayat ve şahıs sigortaları indirim uygulamaları
 • Ödenen prim ve katkı paylarına tanınan teşvikler, hazine yardımları uygulaması,
 • 5510 SGK’ a göre işveren özel sağlık sigortalarının sigorta matrahından indirim şartları
 • Gelir Vergisi Kanunu gereğince yapılacak özel sigorta indirimleri ve oranı
 • Şahıs Özel sigortaların bordroya yansıtılması uygulamaları
 • SGK ve gelir vergisi kanuna göre şahıs indirimlerinde oransal sınırlamalar

 

BORDRO UZMANLIĞI WORKSHOP UYGULAMALARI

 • Elle ve elektronik ortamda bordro yapılması ve katılımcılara yaptırılması
 • Personele yapılan ödeme şekillerine göre ücret bordrosu uygulamaları,
 • Özel Sağlık Sigortası ve BES ödemeli SGK Matrahından indirim uygulamaları,
 • Şahıs sigortaları Ödemelerinde Vergi İndirimli örnek bordo yapılması,
 • Bordro Uygulamaları ve Hesaplamalarında indirimlere göre uygulama örnekleri,
 • Personel çıkış bordrosu uygulamaları ve ibraname hazırlanması,
 • İşe iade kararlarında bordro yapımı,

 

ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI VE UYGULAMALAR

 • Eğitime katılanların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili tartışmalar
 • Konular ile ilgili Yargıtay kararları ve tartışmaları
 • Özlük işlerinin diğer yasalar karşısındaki durumu ve uygulama örnekleri
 • Borçlar yasası ve icra yasaları karşısındaki durum
 • Yasa hükümlerini uygulamada İnsan kaynakları personelinin yapması gereken işlemler
 • Katılımcılar tarafından istenilecek bordro Workshop uygulamaları

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com