• 1963 Samsun/Bafra doğumlu olup,Bafra Lisesi öğreniminden sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. • 20 yılı aşkın süredir çalışma hayatı içinde değişi... [Devamı]

PROJE YÖNETİCİSİ AYNI ZAMANDA İLETİŞİM YÖNETİCİSİDİR

PROJE YÖNETİCİSİ AYNI ZAMANDA İLETİŞİM YÖNETİCİSİDİR

yazi

          Hep derim ya: her iş bir projedir, o halde Proje Yönetimi ve Proje Yönetimi Yaklaşımı. Bu yaklaşıma bugün katılmayanımız yoktur. Peki, proje içinde bu süreci yöneten kişinin yani proje yöneticisinin çıkılan bu yolda hedeflenen amaca yönelik bütünün sağlıklı ikamesi bakımından en çok üzerine eğilmesi ve yoğunlaşması gereken alan nedir? Hiç kuşkusuz ki İletişim Yönetimidir dediğinizi duyar gibiyim.

          Amaç ortak katılımla tasarlanıp belirlendi. Bu amaca ulaşmak için kullanılması gereken kaynak tespiti yapıldı. Bu kaynakların birbirleriyle korelasyonu ortaya konuldu. Bu yolculukta uygulanacak İzleme Ölçme ve Değerlendirme yöntemleri, kriterleri benimsendi.   Risk faktörleri ile bunların etki ölçeği ve sonrasında söz konusu risklerin bertaraf edilmesine yönelik yol haritası çıkarıldı. Tanımlamada belki eklenecek başkaca detaylar olabilir. Netice olarak özgün konuya ait sorun teşhisi, bu sorun veya ihtiyaca ilişkin çözüm alternatifleri ve bunların birbirlerine oranla avantajlarının taranması ve seçimi yapıldı. Daha sonrasında ise bu planlama ve metodoloji üzerinden kararlı bir irade ile bünyede bulunan kaynaklar rasyonel biçimde hedefe doğru yöneltilip, irtibatlı adımlar halinde nihai sonuca doğru yönlendirildi. Böylelikle koordineli, kontrollü bir yolculuk başladı.

         Bu yolculukta önemli noktalar;

– Bu projelendirmeye ilişkin tüm teknik detayın olabildiğince iyi öngörülmüş vaziyetle hazırlanması için; iyi bir planlama ekibine öncelikle ihtiyaç olduğu.

– Proje yöneticisinin sahip olacağı donanı seviyesinin: planlamadan itibaren projenin tüm süreçlerine tesir edeceği.

– Proje hamisinin fonksiyonunun beratın onayı ile ibaret olmayıp; proje başarısı için proje ekibine kararlı desteğin samimiyetle devamının gerekliliği.

– Beklentilerin toplanması ve nihayet tasarım, iş dağılımının belirlenmesi, ihtiyaç analizleri, amaç, kapsam yönetimi, kaynakların(zaman yönetimi dahil) ve en önemli kaynak olan İnsan kaynakları yönetimi, tedarik yönetimi, bakım-onarım kalite yönetimi gibi tüm bölümlemelerin bir sistemin azaları gibi bağlantılı ve kendine özgü ayrı ayrı öneme sahip olduğunun, birinde gözden kaçan bir arızı durumun bütüne tesir edeceğinin sürekli bilincinde olmak gerektiği.

– Projenin başlama, planlama, yürütme, kontrol ve izleme olsun kapanış olsun her fazında asıl kritik eşiğin ekip uyumu olacağı.

– Projede lüzum halinde yapılacak aktarma veya revizyon uygulamalarında zaman, maliyet ve kaliteden oluşan bütünsel dengenin göz önünde bulundurulmasının önem arz ettiği. 

        Proje Yönetiminde hepsinden münhasır güçlü etkinin ise; Proje Yöneticisinin İLETİŞİM BECERİSİ ve en çok zamanını bu başlık içinde değerlendirmesi diyorum.

        Paylaşmak sevgidir, berekettir.

        Nedim İleri

 

Kişisel web:    nedimileri.com

Blog:               nedimileri.blogspot.com

• 1963 Samsun/Bafra doğumlu olup,Bafra Lisesi öğreniminden sonra lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. • 20 yılı aşkın süredir çalışma hayatı içinde değişik yönetim kademelerinde deneyimi bulunmaktadır. • Proje Yöneticiliği Sertifikasına sahipdir. • Halen Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği,Samsun Platformu,Ankara Bafralılar Derneği,Şube Müdürleri Derneği Üyesi ve İnsan Değerleri üzerine çeşitli platformlarda yapılan çalışmalara ise ilgilidir. • İnsanın özne değer olduğunu,paylaşmanın sevgi ve bereket olduğununu düşünen, öğrenmenin sürekli ihtiyaç olduğuna; sevgi, hoşgörü ile samimiyetin ise iletişimde çok etkin anahtarlar olduğuna inanan eğitim -öğretim ve İnsan değerleri gönüllüsü Nedim İleri' nin yazıları halen Lalabey Gelişim ve Strateji Enstitüsü Paylaşım sayfası ve İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşım Platformu Paylaşım sayfasında yayımlanmaktadır. • Tülin hanımla evli olup Ebru Gözde ve Seyfi Emre isimli iki çocukları bulunmaktadır • Uzmanlık alanları; • HİZMET YÖNETİMİ • DEĞİŞİM YÖNETİMİ • ETKİLİ İLETİŞİM • PROJE YÖNETİCİSİ (PJ 0530).